U Zagrebu će se od 18.03-20.03.2010, u organizaciji Društva nastavnika opće/obiteljske medicine, održati Prvi kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine s međunarodnim sudjelovanjem.
TEMA: “Zbrinjavanje bolesnika s najčešćim psihičkim poremećajima u obiteljskoj medicini”

Mjesto održavanja kongresa je HOTEL ANTUNOVIĆ, Zagrebačka avenija 100 a, 10000 Zagreb. Ponuda hotela je u nastavku teksta.

Iz prakse za praksu – kako na najbolji način rano prepoznati, adekvatno liječiti i pratiti bolesnika s psihičkim oboljenjima – ako Vas zanimaju odgovori na ta pitanja ili želite obnoviti svoja znanja i vještine na našim mnogobrojnim radionicama – ovaj Kongres je kao stvoren za Vas – zajedno smo jači i uspješniji, veselimo se ponovnom susretu.

Fotoalbum sa prvog dana Kongresa možete naći ovdje: http://picasaweb.google.com/dnoomorg/IKonresDNOOM#

Organizacijski odbor:
Predsjednik: Prof.dr.sc. Bergman Marković Biserka
Bralić Lang Valerija, dr.med.
Cerovečki Nekić Venija, dr.med.
Ivezić-Lalić Dragica, dr.med.
Kranjčević Ksenija, dr.med.
Maltar Delija Suzana, dr.med.
Soldo Dragan, dr.med.
Stojanović Špehar Stanka, dr.med.
Vrdoljak Davorka, dr.med.
Vučak Jasna, dr. med

Tajništvo Kongresa:
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Rockefellerova 4, 10 000 Zagreb
Tajnik : Soldo Dragan, dr.med. drsoldo@yahoo.com
Rizničar : Cerovečki Nekić Venija, dr.med. vcerovec@mef.hr
Kontakt osoba za sponzorstvo / izložbu:
Vučak Jasna, dr.med jasna.vuchak@zd.t-com.hr

Znanstveni odbor
Predsjednik: Prof.dr.sc. Blažeković Milaković Sanja
Prof.dr.sc. Bergman Marković Biserka
Doc.dr.sc. Bukmir Leonardo
Doc.dr.sc. Diminić Ines
Doc.dr.sc. Gmajnić Rudika
Prof.dr.sc. Katić Milica
Prof.dr.sc. Materljan Eris
Doc.dr.sc. Vrca Botica Marija

PROGRAM KONGRESA

Četvrtak 18.03.2009.
18.00 – 19.00 Otvaranje kongresa
19.00 – 19.30 Uvodno predavanje Predsjednica DNOOM-a Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković
19.30 – 20.00 Gost predavač: Prof.dr.sc. Igor Švab Mentalno zdravlje i liječnik obiteljske medicine
20.00 Domjenak dobrodošlice

Petak 19.03.2009.
08.30 – 09.00 Registracija sudionika
09.00 – 09.20 Gost predavač: prof.dr.sc. Sanja Blažeković Milaković: Obiteljski liječnik – osobitosti odnosa u konzultaciji
Depresija – strategija ranog otkrivanja, liječenje i trajno praćenje bolesnika

Radno predsjedništvo:
Prof.dr. sc. Milica Katić, dr. med., Mr.sc. Nataša Mrduljaš, dr.med., Dr.sc.Ines Diminić Lisica, dr.med.
09.20 – 09.35 Prepoznavanje depresije u obiteljskoj medicini
Mr. sc. Stanislava Stojanović Špehar, dr. med.
09.35 – 09.50 Depresija i komorbiditet
Prof. dr.sc. Milica Katić, Dr.sc. Đurđica Lazić, dr.med.
09.50 – 10.05 Depresija i starija životna dob
Dr.sc.Ines Diminić Lisica, dr. med.
10.05 – 10.30 Rasprava
10.20 – 10.40 Mr.sc. Miroslav Herceg
Antidepresivi – značajke i učinkovitost
10.40 – 11.00 Prof.dr.sc. Milica Katić
Primjena antidepresiva u obiteljskoj medicini
11.10 – 11.30 Odmor za kavu
Neurotski i somatoformni poremećaji – strategija ranog otkrivanja, liječenje i trajno praćenje bolesnika
Radno predsjedništvo:
prof.dr.Sanja Blažeković Milaković, dr.med., Jasna Vučak dr.med., Stojanović Špehar Stanka, dr. med.
11.30 – 11.50 Anksiozni poremećaji
Suzana Kumbrija, dr. med.
11.50 – 12.10 Neorganski poremećaji spavanja
Mr. sc.Nataša Mrduljaš Djujić, dr. med.
12.10 – 12.30 Somatizacijski poremećaj
Prim. Slavko Lovasić, dr.med.
12.30 – 13.00 Rasprava
13.00 – 14.30 Odmor za ručak
14.30 – 16.00 RADIONICE – radionice se održavaju paralelno
Zbrinjavanje ovisnika u obiteljskoj medicini
Liječenje opijatskih ovisnika- suvremeni pristup
Prof.dr.sc. Slavko Sakoman
Novosti u liječenju ovisnosti u obiteljskoj medicini
Doc.dr.sc. Hrvoje Tiljak
Opstruktivne plućne bolesti
Važnost rane dijagnoze i ranog liječenja kronične opstruktivne plućne bolesti
Prof.dr.sc. Fadila Pavičić
Značenje spirometrije i primjena spirometra u svakodnevnom radu liječnika obiteljske medicine
Dragica Ivezić Lalić, dr. med.
Ksenija Kranjčević, dr. med.
Davorka Vrdoljak, dr. med.
Jasna Vučak, dr. med.
16.00 – 16.30 Odmor za kavu
16.30 – 18.00 RADIONICE – radionice se održavaju paralelno
Kardiovaskularne bolesti – novija saznanja o liječenju ZATVORENA RADIONICA
Dragica Ivezić Lalić, dr.med.
Ksenija Kranjčević, dr.med.
Davorka Vrdoljak, dr.med.
Jasna Vučak, dr.med.
Liječenje bolesnika sa dijabetesom tipa 2
Prof.dr.sc. Vanja Rotkvić-Zjačić
Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković
Subota 20.03.2009.
09.00 – 09.20 Gost predavač: Mr.sc. Stojanović Špehar Stanka, dr. med
U čast naših učitelja
Poremecaji ponašanja djece i adolescenata – strategija ranog otkrivanja, liječenje i trajno praćenje bolesnika
Radno predsjedništvo
Prof. dr. Biserka Bergman Marković, dr.med., Davorka Vrdoljak dr. med., Dr.sc. Đurđica Lazić dr. med.
09.20 – 09.35 Anoreksija i bulimia nervoza
Gordana Marijić, dr. med, Davorka Vrdoljak, dr. med.
09.35 – 09.50 Adolescentna kriza
Dr. sc. Ana Dvornik Radica, dr. med.
09.50 – 10.05 Pretilost djece školske dobi
Jasna Vučak, dr. med.
10.05 – 10.20 Demencije i kognitivni poremećaji
Mr.sc.Ljiljana Majnarić Trtica, dr. med.
10.20 – 10.40 Mr.sc. Marijana Braš
Uloga antidepresiva i anksiolitika u terapiji boli
10.40 – 11.00 Prof.dr.sc. Sanja Blažeković-Milaković
Primjena anksiolitika u obiteljskoj medicini
11.00 – 11.20 Rasprava
11.20 – 11.40 Odmor za kavu
Reakcija na teški stres i poremećaji prilagodbe – strategija ranog otkrivanja, liječenje i trajno praćenje bolesnika
Radno predsjedništvo
Doc.dr. Hrvoje Tiljak, dr. med., Ljiljana Majnarić dr. med., Doc.dr. Marija Vrca Botica, dr. med.
11.40 – 12.00 Akutna reakcija na stres
Prim. Svjetlana Šupe, dr. med.
12.00 – 12.20 Posttraumatski stresni poremećaj
Ksenija Kranjčević, dr.med.
12.20 – 12.40 Poremećaj prilagođavanja
Davorka Vrdoljak,dr.med.
12.40 – 13.00 Reakcije pacijenata na novootkrivenu bolest
Doc. dr. sc.Marija Vrca Botica, dr.med., Ines Zelić, dr.med, Ivana Katić Milošević, dr. med., Ines Balint, dr. med., Mirica Rapić, dr.
med.
13.00 – 13.20 Rasprava

OKRUGLI STOL:
prof.dr.sc. Sanja Blažeković Milaković
prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković
prof.dr.sc. Milica Katić
doc.dr.sc. Marija Vrca Botica

13.30. – 15.00 Odmor za ručak
15.00 – 16.00 RADIONICE – radionice se održavaju paralelno
EKG – akutni koronarni sindrom
Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković, dr. med.
Suzana Matar Delija, dr. med.
Valerija Bralić Lang, dr. med.
Zbrinjavanje kronične rane
Tamara Sinožić, dr. med.
16.00 – 16.15 Odmor za kavu
16.15 – 17.00 RADIONICE – radionice se održavaju paralelno
Liječnička torba – hitna stanja
Tanja Pekez Pavliško, dr. med.
Reumatološki status
Davorka Vrdoljak, dr. med.
Ksenija Kranjčević, dr. med.

________________________________________________________________

PONUDA HOTELA

Osigurane su povlaštene cijene smještaja u jednokrevetnoj sobi za 627,00 kn po sobi dnevno i u dvokrevetnoj za 774,00 kn po sobi dnevno. U navedene cijene uključen je bogati buffet doručak, besplatan bežični Internet u sobama te upotreba „Aspa” wellness centra na 8. katu hotela (bazen, jacuzzi, 2 panoramske saune, parna kupelj, solarij s vodenim krevetom, relax zona i trim kabinet), zatim nošenje prtljage kao i svi porezi i takse ( PDV od 10 % i boravišna pristojba od 7,00 kn po osobi po noćenju ).

Prilikom rezervacije potrebno je pozvati se na DNOOM te specificirati sljedeće:

ime i prezime gosta
datum dolaska i datum odlaska gosta
plaća li troškove smještaja gost individualno ili troškove plaća sponzorska tvrtka (radi izbjegavanja svake dvojbe, pravo na popust ostvaruje se u svakom slučaju)
točni podaci nositelja računa – na koga se ispostavlja račun (ako je položena garancija za taj vid plaćanja)
plaća li dodatne troškove gost ili sponzorska tvrtka (mini bar, telefon, konzumacije, wellness tretmani…)
hotel, na osnovi ovako poslane rezervacije , pisanim putem potvrđuje istu

Kontakti Odjela rezervacija:
Tel. 00385 (0)1 2041 122 00385 (0)1 2041 121
Fax. 00385 (0) 1 2041 762
E-mail: rezervacije@hotelantunovic.com

PRIJAVA RADOVA I UPUTE AUTORIMA ZA PISANJE SAŽETKA:

Sva istraživanja moraju biti u skladu sa Helsinškom deklaracijom. Znanstveni odbor će nakon recenzije odlučiti o prihvaćanju sažetaka. Prvi navedeni autor će dobiti obavijest na e-mail adresu. Povjerenstvo će razmotriti prihvaćanje sažetaka prispjelih i nakon zadanog roka (10.02.2009.), ali takvi sažetci se neće moći tiskati u Zborniku.

Lijepo molimo autore da sažetak bude napisan u Wordu, font Arial, veličina slova 11, jednostruki prored. Cjelokupni sažetak ne smije premašivati 250 riječi. Šažetak mora biti strukturiran po sljedećem obrascu:

Naslov rada; (velikim slovima) – ne dulji od dva reda
Autori; (inicijal imena i puno prezime, bez titula)
Ustanova; (ime ustanove, ordinacije, grad)
Započeti tekst u novom retku. Tekst mora biti kontinuiran (bez paragrafa)
Uvod:
Cilj: treba jasno naznačiti
Metode: moraju biti objašnjene jednom ili sa dvije rečenice
Rezultati: (koristiti SI jedinice )
Zaključak:
Osoba za kontakt: Navedite ime i prezime, e-mail i broj telefona

U tekstu pojam pisati punim imenom i priključiti skraćenicu u zagradi, a kasnije samo skraćenicu
Ispod sažetka navesti tri glavne reference (ne ulaze u limit od 250 riječi)

Molimo autore da se pridržavaju uputa jer Znanstveni odbor NEĆE razmatrati sažetke koji ne zadovoljavaju zadanu strukturu. Prihvaćeni sažetci bit će tiskani u zborniku radova. Naknadne ispravke prihvaćenog sažetka nisu moguće.
Sažetak treba poslati u tajništvo kongresa najkasnije do 10.02.2009.

Sažetak treba poslati na adresu: abstract.dnoomorg@gmail.com