S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM BOLESNIK SA SRČANOŽILNOM BOLESTI U OBITELJSKOJ MEDICINI

POKROVITELJ KONGRESA: PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE PROF.DR.SC. IVO JOSIPOVIĆ

ORGANIZATOR KONGRESA: DRUŠTVO NASTAVANIKA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE ZAGREB

HOTEL ANTUNOVIĆ
15.03.2013 – 17.03.2013

Poštovana kolegice, poštovani kolega,

Posebno mi je zadovoljstvo pozvati Vas na IV. Kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM). Kongres je tijekom protekle četiri godine izrastao u jedinstveno mjesto stručnog i znanstvenog okupljanja liječnika obiteljske medicine i tematski zainteresiranih konzilijarnih liječnika različitih usmjerenja iz Hrvatske i okolnih zemalja.

Uz kontinuiranu potporu sponzora, a na tragu aktualnih trendova u svijetu stvorili smo jedinstveno mjesto okupljanja i izvrsnosti u edukaciji na polju primarne zdravstvene zaštite.

Tema je ovogodišnjeg kongresa su kardiovaskularne bolesti u praksi liječnika obiteljske medicine. Radi se o temi od iznimnog javnozdravstvenog značaja koja osim što predstavljaju vodeći uzrok pobolijevanja i smrtnosti predstavlja i značajan stručni izazov u svakodnevnom radu. Niti jedan dio našeg rada ne utječe tako na sociodemografske karakteristike Hrvatske, kao što je dobro organizirana, sustavno primijenjena, ali i stimulirana prevencija kardiovaskularnih bolesti.

U svijetlu najnovijih spoznaja na području kardioloških bolesti (nove smjernice Europskog kardiološkog društva), uz način njihove implementacije u svakodnevni rad liječnika obiteljske medicine, pripremili smo niz teoretskih i praktičnih oblika prezentacije znanja. Kao i do sada, predavanja će držati liječnici/nastavnici obiteljske medicine, ali i specijalisti drugih profesija, poglavito kardiolozi. Ugostiti ćemo vrhunska imena domaće kardiologije, ali i vrhunska imena obiteljske medicine iz zemlje i zemalja u okruženju.

Na kongresu ćemo imati priliku razmijeniti iskustva i raspraviti bitne probleme, ovaj puta vezane uz prevenciju
kardiovaskularnih bolesti.

Kongres će biti sniman uz mogućnost interaktivnog učešća pojedinaca putem interneta.

Vjerujemo da ćemo nastaviti uspješnu tradiciju i još jednom Vam pružiti priliku za novim druženjem te da ćete sa sobom odnijeti spoznaje koje će Vam biti od koristi u svakodnevnom radu.

S poštovanjem,
Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković
Predsjednik Društva nastavnika opće/obiteljske medicine
Predsjednik Kongresa

KONGRESNI ODBORI – CONGRESS COMMITTEES
ORGANIZATOR KONGRESA – CONGRESS ORGANIZER
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM)
Association of Teachers in General Practice/Family Medicine (ATGP/FM)

POKROVITELJ KONGRESA – UNDER THE AUSPICES OF THE
Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović
President of Republic of Croatia, Prof. Ivo Josipović, PhD

PREDSJEDNIK KONGRESA I PREDSJEDNIK DNOOM
PRESIDENT ATGP/FM and CONGRESS PRESIDENT
prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković

DOPREDSJEDNIK DNOOM – VICE PRESIDENT, ATGP/FM
Prof. dr. sc. Milica Katić

TAJNIK DNOOM – SECRETARY, ATGP/FM
Venija Cerovečki Nekić dr. med.

RIZNIČAR DNOOM – TREASURER, ATGP/FM
Verica Blaževac

TAJNIK ORGANIZACIJSKOG ODBORA – SECRETARY OF CONGRESS ORGANIZING COMMITEE
Dragan Soldo, dr. med. /drsoldo@yahoo.com
Kontakt osoba za sponzorstvo/izložbu u Republici Hrvatskoj – Contact person for sponsorship/exhibition in the Republic of Croatia: Vučak Jasna, dr. med. / jasna.vuchak @ zd.t-com.hr
Kontakt osoba za sponzorstvo/izložbu za zemlje okruženja – Contact person for sponsorship/exhibition for surrounding countries: Miro Hanževački, dr. med. / miroslav.hanzevacki1@zg.t-com.hr
Urednik web stranice – Webmaster Valerija Bralić Lang, dr. med. / valerija.bralic @ inet.hr
Kontakt osobe za slanje radova i prezentacija predavača i tiskanje Zbornika – Contact persons for papers, presentations and Congress proceedings dr. sc. Davorka Vrdoljak, dr. med. / davorka.vrdoljak @ mefst.hr i Ksenija Kranjčević, dr. med. / ksenkran@inet.hr
Kontakt osoba za suradnju sa inozemstvom – Contact person for international cooperation Venija Cerovečki Nekić, dr. med. /venija.cerovecki@mef.hr
Kontakt osoba za postere – Contact person for poster presentations dr. sc. Stanislava Stojanović Špehar / ssspehar1@inet.hr

IZVRŠNI ODBOR DNOOM – EXECUTIVE BORD, ATGP/FM
Prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, prof. dr. sc. Milica Katić, Venija Cerovečki Nekić, dr. med., prim. dr. Josip Lončar, dr. sc. Zlata Ozvačić Adžić, Ksenija Kranjčević, dr. med., Verica Blaževac

ORGANIZACIJSKI OBOR KONGRESA – CONGRESS ORGANIZING COMMITEE
Bralić Lang Valerija, dr. med., Cerovečki Nekić Venija, dr. med., Hanževački Miro, dr.med., Ivezić Lalić Dragica, dr. med., Kranjčević Ksenija, dr. med., prim. mr. sc. Lončar Josip, dr. med., Maltar Delija Suzana, dr. med., Soldo Dragan, dr. med., dr. sc. Stojanović Špehar Stanka, dr. med., dr. sc. Vrdoljak Davorka, dr. med., Vučak Jasna, dr. med.

ZNANSTVENI ODBOR KONGRESA – CONGRESS SCIENTIFIC COMMITTEE
doc. dr. sc. Azijada Benaglić /Tuzla, Federacija BiH/, prof. dr. sc. Bergman Marković Biserka, prof. dr. sc. Blažeković Milaković Sanja, doc. dr. sc. Bukmir Leonardo, Busneag Karmen /Rumunjska/ doc. dr. sc. Diminić Lisica Ines, prof. dr. sc. Gmajnić Rudika, prof. dr. sc. Kalimanovska Oštrić /Beograd, Srbija/, prof. dr. sc. Katić Milica, doc. dr. sc. Kašuba Lazić Đurđica, prof. dr. sc. Janko Kersnik /Maribor, Slovenija/, doc. dr. sc. Kirov Ljubimir /Plovdiv, Bugarska/, doc. dr. sc. Ongel Kurtulus /Turska/, doc. dr. sc. Pribić Sanda, doc. dr. sc. Račić Maja /Sarajevo, Republika Srpska/, doc. dr. sc. Stavrić Katerina, /Skopje, Makedonija/, prof. dr. sc. Igor Švab /Ljubljana, Slovenija/, prof. dr. sc. Tiljak Hrvoje, doc. dr. sc. Vrca Botica Marija

TEME KONGRESA / CONGRESS TOPICS
• Epidemiologija srčanožilnih bolesti u Hrvatskoj i svijetu / Epidemiology of cardiovascular diseases
• Prevencija – uloga liječnika obiteljske medicine / Prevention – role of Family Medicine
• Nacionalni program prevencije srčanožilnih bolesti / National programme for prevention of cardiovascular diseases
• Indikatori kvalitete skrbi za bolesnika sa srčanožilnim bolestima u obiteljskoj medicini / Quality indicators in care for patient with cardiovascular diseases in Family Medicine
• Specifičnosti u pristupu bolesniku sa srčanožilnim bolestima / Specific approach to patient with cardiovascular diseases
• Nove smjernice u liječenju srčanožilnih bolesti / New guidelines in treatment of cardiovascular diseases
• Akutni koronarni sindrom / Acute coronary syndrome
• Novosti u prevenciji srčanožilnih bolesti / News in prevention of cardiovascular diseases
• Novosti u otkrivanju i liječenju hiperlipidemija / News in diagnostic and treatment of hyperlipidaemia
• Hipertenzija kao značajan rizični čimbenik bolesnika sa srčanožilnom bolesti / Hypertension – important risk factor for patient with cardiovascular disease
• Koliko smo aktivni u otkrivanju i kvalitetnom liječenju bolesnika sa šećernom bolesti / How expert we are in diagnostic and treatment of diabetic patients
• Bliža suradnja s konzilijarnim liječnicima u uvođenju i kontinuiranom provođenju antitrombotske i antikoagulacijske terapije / Closer cooperation with other specialist regarding anticoagulation and antithrombotic treatment
• Pretilost – civilizacijski izazov / Obesity – Civilisation challenge
• Novosti u liječenju najčešćih aritmija srca, kao i zatajenja srca / News in treatment of arrhythmia and heart failure