Kotizacija za 9. Kongres DNOOMa

KOTIZACIJA: 1800,00* kn (do 15.2.2018. godine). Iza tog datuma iznosi 2200,00* kn. Za prateće osobe 500,00*/600,00* kn. Za med. sestre rana kotizacija je 600,00* kn / kasna 750,00* kn. Za izlagače rana 700,00* kn, / kasna 800,00* kn. *Na navedene cijene se obračunava...