Crvena riža, hrana ili lijek

Crvena riža, hrana ili lijek

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  Društvo nastavnika opće / obiteljske medicine (DNOOM)  Akademija medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH)   Sigurno vam se desilo da pacijent odbije preporučenu terapiju, posebno terapiju statinima kako bi zdravim načinom...

Postekspozicijska profilaksa – tetanus

S obzirom na novonastalnu situaciju s cjepivima u Republici Hrvatskoj donosimo cjeloviti Program imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom od: tuberkuloze, hepatitisa A i B, bjesnoće, žute groznice,...