Hitna stanja

Bol Vrlo jaka,razdiruća (infarkt miokarda, disekcija aorte):MORFIN HIDROKLORID 5-10 mg polako i.v. ili 10-15 mg s.c. ili i.m.Ponoviti za 4-6 h. Srednja do umjerena:a)muskuloskeletna:NSAID i.m.(DIKLOFENAK,KETOPROFEN)i.m. b)visceralna ili maligna koja se ne kupira...