Crvena riža, hrana ili lijek

Crvena riža, hrana ili lijek

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  Društvo nastavnika opće / obiteljske medicine (DNOOM)  Akademija medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH)   Sigurno vam se desilo da pacijent odbije preporučenu terapiju, posebno terapiju statinima kako bi zdravim načinom...

Fibrilacija atrija

FA je supraventrikularna tahiaritmija karakterizirana nekoordiniranom atrijskom aktivacijom te posljedično poremećenom mehaničkom funkcijom. Najčešći je trajni ektopični poremećaj ritma sa oko 4,5 mil oboljelih u EU. Prevalencija raste s dobi i to zbog fibroze...

Diuretici

Diureticima se smatraju one tvari koji uz izlučivanje vode dovode do povećanja izlučivanja i soli u prvom redu natrijeva klorida koji je uglavnom odgovoran za osmolarnost izvanstanične tekućine. Da bi diuretik potaknuo povlačenje edema mora imati svojstvo povećanja...