Zbornici sva tri održana kongresa Društva nastavnika opće/obiteljske medicine “Zbrinjavanje bolesnika s najčešćim psihičkim poremećajima u obiteljskoj medicini”, “Bolesnik sa šećernom bolesti u obiteljskoj medicini danas” i “Bolesnici s respiratornim bolestima u obiteljskoj medicini” dostupni su u web knjižari izdavačke kuće Redak.