Doc.dr.sc.Jasna Vučak, spec.obiteljske medicine

rođena je u Ratkovici, opću gimnaziju  završila u Slav.Požegi 1978. a na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu diplomirala 1984.godine. Obavezni pripravnički staž  obavila u Zadru te položila državni ispit 1985.Prvo stalno radno mjesto je bilo na otoku Molatu, potom Zemuniku a od 1993.  u Sukošanu.

  1. je završila poslijediplomski stidij Otorinolaringologije i maksilofacijalne kirurgije, 2003.upisuje postdoktorski studij Biomedicina i zdravstvo te 2013. brani doktorsku disertaciju s temom “Učinak programirane intervencije liječnika obiteljske medicine na stavove pacijenata prema preventivnim aktivnostima i na čimbenike rizika za cerebrovaskularne bolesti” . Specijalistički ispit iz obiteljske medicine je položila 2005.

Član je niza domaćih i stranih stručnih društava . Obnašala je funkciju tajnice u Europskoj udruzi specijalizanata opće/obiteljske medicine 2007-2010.  (www.vdgm.eu ) a u period 2010-2015.  bila nacionalni koordinator razmjene specijalizanata pri istoj udruzi . Član je glavnog odbora Europske udruge za prevenciju i promociju zdravlja (EUROPREV, www.europrev.org )  pri svjetskoj udruzi liječnika opće/obiteljske medicine (WONCA, www.globalfamilydoctor.com).

Stručni interesi su joj osim, svih aspekata rada u obiteljskoj medicine, posebno  usmjereni na prevenciju kardiovaskularnih oboljenja. Na kraćim stručnim usavršavanjima boravila je u SAD, Nizozemskoj, Irskoj i Velikoj Britaniji. Aktivno je sudjelovala na nizu međunarodnih stručnih sastanaka i kongresa (tri održana predavanja na međunarodnim kongresima). Objavila je dvadesetdva  članka u citiranim publikacijama te dvadeset radova u necitiranim publikacijama. Koautor je  sveučilišnog priručnika “Najčešće bolesti pluća u obiteljskoj medicine” i knjiga “Smjernice u praksi obiteljskog liječnika” i “Izazovi u praksi obiteljskog liječnika” kao i  koautor  dva stručna priručnika “Prevencija kardiovaskularnih bolesti u obiteljskoj medicine” i “Osoba sa šećernom bolesti u ordinaciji obiteljskog liječnika”. Predaje na Katedri za obiteljsku medicine Medicinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi gdje je izabrana za docenta 2022. Dok je za docenta na Zdravstvenim studijima Sveučilišta u Zadru rezabrana 2020.

Sudjelovala je u četiri znanstvena projekta od čega su tri međunarodna  EUROPREV (Prevention and Health Promotion – the Views of  General Practitioners in Europe) i EUROPREVIEW  (The Views of Primary Care Patients in Europe) , EUROPREV III ( Lifestyle habits in patients with established cardiovascular Diseases), a jedan domaći CRISIC-fm (Cardiovascular Risk And Intervention Study In Croatia-family medicine). Kao glavni istraživač (PI, principal investigator)  sudjeluje u dva klinička istraživanja SUMMIT (The Study to Understand Mortality and Morbidity in COPD) i ERTUGLIFOLOZIN ( Randomized, double-blinded , placebo-controlled, parallel-group study to assess cardiovascular outcomes following treatment with ertugliflozin in subjects with type 2 diabetes and established vascular disease).

Osnivač je i počasni predsjednik Udruge crvenog križa Sukošana a u period 2005.-2008.  obnaša funkciju tajnice ZULTA ( Zadarske udruge liječnika tenisača).

Udana, majka dviju kćeri od kojih je jedna mag.farmacije a druga liječnik .

Aktivno govori engleski i ruski jezik a pasivno talijanski.