Doc.dr.sc. KSENIJA KRANJČEVIĆ, spec. obiteljske medicine

Rođena sam u Zagrebu gdje sam završila osnovnu i srednju školu te diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od tada kontinuirano radim u obiteljskoj medicini.

Specijalizaciju obiteljske medicine završila sam 2007. godine te imenovana voditeljem praktične nastave pri Katedri za obiteljsku medicinu, Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon izbora za naslovnog asistenta 2008, godine sudjelujem u diplomskoj nastavi, poslijediplomskoj nastavi, u diplomskoj nastavi na engleskom jeziku, sveučiličnom diplomskom studiju sestrinstva te izbornimm predmetima. U zvanje naslovnog višeg asistenta izabrana sam 2015 godine, a u znanstveno nastavno zvanje naslovnog docenta 2019.godine.

Završila sam poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranom  disertacije „Učinkovitost sustavne intervencije na ukupni kardiovaskularni rizik i određivanje glomerularne filtracije u prevenciji kardiovaskularne i kronične bubrežne bolesti u obiteljskoj medicini“ 2014. godine.

Autor sam brojnih znanstvenih i stručnih radova, nastavnih tekstova i ostalih stručnih publikacija. Mentor studentima za izradu diplomskih radova te specijalizantima obiteljske medicine.

Aktivno sam  sudjelovala u realizaciji više domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata i kliničkih istraživanja. Član sam Društva nastavnika opće/obiteljske medicine, a aktivno sudjelujem u radu Hrvatskog društva obiteljskih doktora, Hrvatskog liječničkog zbora (HDOD-HLZ), Europskog udruženja nastavnika opće/obiteljske medicine (EURACT), Europske mreže za istraživanje u općoj medicini (EGPRN) i Asocijaciji liječnika opće/obiteljske medicine Jugoistočne Europe (AGPFM SEE). Uže područje znanstvenog i stručnog  interesa su kronične nezarazne bolesti, posebice prevencija kardiovaskularnih bolesti i opstruktivnih plućnih bolesti te unapređenje kvalitete rada liječnika obiteljske medicine u zbrinjavanju bolesnika koji boluju od  kroničnih bolesti.