Deklaracija o e-zdravlju predstavlja inicijativu Odbora za e-zdravlje Akademije medicinskih znanosti Hrvatske kojom se želi urediti proces informatizacije zdravstvenog sustava u Hrvatskoj. Kompletni tekst Deklaracije objavljen je na mrežnim stranicama Akademije medicinskih znanosti Hrvatske: LINK