EHRA (European Heart Rythm Association) je donijela praktične smjernice za uporabu novih antikoagulantnih lijekova u atrijskoj fibrilaciji. Donosimo ih u dokumentu.