Bol

Vrlo jaka,razdiruća (infarkt miokarda, disekcija aorte):MORFIN HIDROKLORID 5-10 mg polako i.v. ili 10-15 mg s.c. ili i.m.Ponoviti za 4-6 h.

Srednja do umjerena:a)muskuloskeletna:NSAID i.m.(DIKLOFENAK,KETOPROFEN)i.m.
b)visceralna ili maligna koja se ne kupira NSAID:blagi opioid TRAMADOL (50-100 mg i.v,i.m,s.c.),ponoviti pp za 4-6 sati
c)čista kolika bilo ureteralna ili bilijarna:HIOSCIN BUTILBROMID(Buscol) isključivo i.v. (muskularno i peroralno slabo djeluje)

Blaga do umjerena:PARACETAMOL (max d.d.=4 g) ili IBUPROFEN(max d.d.=1400 mg)
kao prva linija

Predoziranje opioidima

Nalokson 0,8-2 mg i.m.
Postaviti venski put!
Ponavljati svake 2-3 min do maksimalno 10 mg.

Astma

Akutni napad:salbutamol (VENTOLIN) 2 udaha,kod težih napada metilprednizolon (Solu-Medrol 1 mg/kg i.m.).
Ako se stanje nakon 15-30 min nije poboljšalo,ponoviti 2 udaha salbutamola.

Povraćanje

Tietilperazin(TORECAN) 1 ampula(6,5 mg/1 ml) duboko i.m.
I.v. NE jer jako obara RR!!

ili

Metoklopramid(REGLAN) 10 mg i.m. ili polagano i.v.
Povraćanje kod malignoma:haloperidol 0,5-2 mg i.m.

Hitna psihijatrijska stanja

Akutna psihoza:Haloperidol tbl ili kapi per os 1,5-4,5 mg,kod jake agitacije isti lijek i.m.
I to 2-10 mg.
Može i diazepam 10 mg i.m. ili polako i.v.
Alternativa haloperidolu je promazin 50-100 mg i.m.,ali je haloperidol bolji izbor!

U slučaju ekstrapiramidnih reakcija dati biperiden (AKINETON) 2,5-5 mg i.v.PP ponoviti istu dozu za 30 min do meksimalno 4 doze na dan.

Hipoglikemija

Blaža,a bolesnik surađuje:koncentrirani šećer na usta.
Nesuradljiv,zanaesene svijesti,u komi:glukagon 1 mg s.c.,i.m. ili i.v.
Ako su rezerve glikogena iscrpljene,pa glukagon ne djeluje,dati mali volumen (20 ml) 20% glukoze u bolusu,nastaviti infuziju 5% glukoze.

Anafilaktički šok

1.Adrenalin 0,5 mg odnosno 0,5 ml ampule adrenalina i.m.Dozu se pp ponavlja svakih 5-10 minuta.Ako se daje i.v,valja ga 10 puta razrijediti fiziološkom otopinom ili 5% glukozom da se dobije omjer 1:10 000,daje se polako i.v.
2.Antihistaminici,kloropiramin(SYNOPEN) i.m. ili polako i.v.
Nastaviti infuziju fiziološke.
3.Kortikosteroid,metilprednizolon(SOLU MEDROL) 1-2 mg/kg.

Epileptički napad

Diazepam 5-10 mg polako i.v.,ponoviti za 10-15 min do maksimalno 30 mg.
Djeca:mikroklizma diazepama 0,5 mg/kg (djeca do 1 mjesec 1,25-2,5 mg/kg).

Infarkt miokarda

Acetisalicilna kiselina 300 mg per os,sažvakati ili otopiti u ustima.
Morfin hidroklorid 5-10 mg polagano i.v.
Atropin 0,3-0,6 mg i.v. ako je puls< 50 uz siatolički tlak <90mm Hg.
Nitrolingual(gliceriltrinitrat) 1-2 doze sublingvalno.

U inozemstvu daju: STREPTOKINAZU (sy+EKG potvrda) i niskomolekularni heparin.

Hipertenzivna kriza

Izosorbid dinitrat (TINIDIL) s.l.Ako nakon 1 tbl ne padane tlak,ponoviti dozu za 10-15 min.Ako ni tad nema učinka,urapidil(EBRANTIL),alfa-bloker+centarlni antihipertenziv: u bolusu 25-50 mg ili u kontinuiranoj infuziji 2 mg/min,pa se snižava na 9mg/h.

Popuštanje srca

Furosemid je prvi lijek za ovo stanje,za ljevostranu dekompenzaciju s edemom pluća dajemo 20-100 mg furosemida+dodajemo morfin(smanjuje potrebu za kisikom i smiruje bolesnika).
Kisik!

Srčane aritmije

Ventrikulska tahikardija i VF:lidokain 75-100 mg i.v. kroz 2 minute,ako je odgovor pozitivan,nastaviti 4 mg/min u infuziji.
Dobra alternativa,prema nekima i lijek izbora pred lidokainom,jest amiodaron(Cordarone),u dozi od 5mg/kg i.v. kroz 5 minuta do 2h,pa potom nastavljamo 10-15 mg/kg/24 h.
VAŽNO!!!Amiodaron je INKOMPATIBILAN sa 0,9% otopinom NaCl,pa ga valja diluirati sa 5% glc!!
FA s brzim odgovorom ventrikula:Propafenon(Rytmonorm) 1-2 mg/kg/i.v. ako nema ordganske boleszti srca,inače ako postoji organska bolest srca daje sea miodaron.
Kronična FA:usporiti ritam.Medigoksin(Lanitop) 0,2 mg i.v,ponoviti nakon 6-8 sati.
Ako se f nije usporila na prvu dozu digitalisa,dati verapamil.
PSVT,FA,UA:Verapamil 5-10 mg i.v. bolus kroz 2 minute.Ako se nije konvertiralo ili usporilo,ponoviti 10-15 mg nakon 15-30 min.Max kumulativna doza ne smije biti>20 mg!

Krvarenje

Učiniti hemostazu.
Nadomjestiti volumen fiziološkom otopinom i plazma ekspanderom.
Kod obilnog krvarenja nakon poroda,oksitocin(Syntocinon),3-10. IU i.m. nakon izlaska placente.

Edem mozga,(kod ozljeda glave,CVI)
Dexametason 10 mg i.v.,kasnije 4 mg svakih 6 sati.

Addisonska kriza
Hidrokortizon 100 mg polako i.v. ili i.m.To je dovoljna količina za 4-6 h.