FUNKCIJSKI POREMEĆAJI PROBAVNOG SUSTAVA U SVJETLU RIM IV KONSENZUSA
Datum objave: Utorak, 27. 11. 2018.

POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ TRAJNE IZOBRAZBE I. KATEGORIJE

Osijek, 1. 12. 2018.g.

Dvorana Fakulteta za dentalnu medicinu

Tečaj boduje HLK s 15 bodova za slušače i 20 bodova za predavače.
Pohađanje tečaja besplatno za sve liječnike.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

 AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE – PODRUŽNICA OSIJEK

 

REFERENTNI CENTAR MINISTARSTVA ZDRAVLJA RH ZA FUNKCIJSKE POREMEĆAJE GASTROINTESTINALNOG TRAKTA, ZAVOD ZA GASTROENTEROLOGIJU I HEPATOLOGIJU,

KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI, KB SVETI DUH, ZAGREB

 

HRVATSKO UDRUŽENJE ZA NEUROGASTROENTEROLOGIJU I MOTILITET (HUNM)

 

ORGANIZIRAJU

 

POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ TRAJNE IZOBRAZBE I. KATEGORIJE

 

FUNKCIJSKI POREMEĆAJI PROBAVNOG SUSTAVA U SVJETLU

RIM IV KONSENZUSA

 

 

VODITELJ TEČAJA

Prof. dr. sc. Dragan Jurčić, dr.med., MBA

 

Mjesto i vrijeme održavanja

Osijek, 1. 12. 2018.g.

Dvorana Fakulteta za dentalnu medicinu

 

 

Obrazloženje tečaja

 

Funkcijski poremećaji probavnog sustava široka su skupina bolesti koja zahvaća čitav gastrointestinalni sustav, počevši od jednjaka pa do anorektuma i bilijarnog trakta, a u uskoj su povezanosti s poremećajem interakcije središnjeg i crijevnog živčanog sustava, odnosno relacije mozak-crijevo. Rimskim kriterijima podijeljene su u pripadajuće topografsko-anatomske skupine, a trenutno su važeći Rimski IV kriteriji iz 2016.g.

Radi se o poremećajima probavnog trakta koji su do početka 70-tih godina prošlog stoljeća bile gotovo nepoznati ili vrlo slabo zastupljeni u općoj populaciji zapadnog svijeta. Njihova je incidencija zadnjih nekoliko desetljeća ubrzano rasla. Usko povezano s tim rastao je i znanstveni i stručni interes za ove bolesti što se najbolje vidi kroz broj publikacija objavljivanih u ovom području u tom periodu. Neki od funkcijskih poremećaja, poput sindroma iritabilnog crijeva, funkcijske konstipacije, refluksne bolesti jednjaka i funkcijske dispepsije imaju visoku prevalenciju i incidenciju u općoj populaciji koja se kreće od 10 do 20% pa i više. Isto tako valja imati na umu da se radi o bolestima zapadne civilizacije i najčešće visoko industrijaliziranih i razvijenih zemalja, što indirektno implicira i njihovu etiologiju koja je velikim dijelom nepoznata.

Prema nekim našim istraživanjima Hrvatska ima visoku zastupljenost funkcijskih poremećaja probavnog trakta koja se kreće čak od 25 do 30% opće populacije kada je recimo riječ o sindromu iritabilnoga crijeva. U tom smislu je posebno značajno istraživanje provedeno na populaciji Slavonsko Baranjske populacije na ovu temu.

Osnovni cilj ovog tečaja je podići svijest i razinu znanja o funkcijskim poremećajima probavnog trakta kako među liječnicima i stručnim osobama koji zbrinjavaju ove bolesnike, tako i u općoj populaciji. Tečaj je namijenjen svim zainteresiranim liječnicima različitih usmjerenja. U užem smislu značenja, smatramo da će tečaj posebno koristiti specijalistima i specijalizantima gastroenterologije, obiteljske medicine, interne medicine, znanstvenim novacima, kao i svim drugim zainteresiranim liječnicima različitih usmjerenja.

 

Tečaj se boduje po Pravilniku HLK: 20 bodova za predavače i 15 bodova za slušače

Polaznici će dobiti potvrdnicu o uspješno završenom tečaju.

 

 

 

 

 

Registracija

Kotizacija iznosi 600,00 kuna za specijaliste i 400,00 kuna za specijalizante i znanstvene novake.

Kotizaciju ne plaćaju studenti poslijediplomskog studija i umirovljenici.

Kotizacija se uplaćuje na žiro-račun, IBAN FDMZ, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na broj:

IBAN:  HR7125000091101460942, poziv na broj: 43-01-18

s naznakom „FUNKCIJSKI POREMEĆAJI PROBAVNOG SUSTAVA U SVJETLU RIM IV KONSENZUSA“

ili u gotovini prilikom registracije. Kotizacija uključuje nazočnost na predavanjima, potvrdnicu o sudjelovanju, prigodni ručak te pisani materijal s predavanja.

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO

Crkvena 21, 31 000 Osijek

 

Osoba za kontakt

Bojan Popović, oec.

Tel: 031 399643

Mob: 091 6159568

bojan.popovic@mefos.hr

www.fdmz.hr

 

 

 

 

 

 

PROGRAM TEČAJA

 

Prijava sudionika: 8.00 – 8.30

 

 1. SEKCIJA: 8.30 – 10.00

 

 1. Uvodno predavanje

Prof. dr.sc. Dragan Jurčić

Funkcijski poremećaji probavnog sustava (FPPS) i Rimski konsenzus

 1. dr.sc. Anton Vladić

Mozak – crijevo interakcija

 1. dr.sc. Goran Hauser

Intestinalna mikrobiota i FPPS

 1. dr.sc. Mladenka Tkalčić

Demografski, biopsihosocijalni i multikulturalni aspekti FPPS

Pauza: 10.00 – 10.30

 

 1. SEKCIJA: 10.30 – 12.00

 

 1. dr. sc. Davor Pezerović

Funkcijski poremećaji jednjaka

 1. dr.sc. Marinko Marušić

Funkcijski poremećaji želuca i gastroduodenuma

 1. dr. sc. Barbara Ebling

Dispepsija, SIC i konstipacija na populaciji Slavonsko-Baranjske županije

 1. med. Mia Knobloch

Sindrom iritabilnog crijeva na području Zagrebačke županije

Pauza: 12.00 – 13.00

 

 

 

III. SEKCIJA: 13.00 – 14.30

 

 1. dr.sc. Rosana Troskot Perić

Funkcijski poremećaji crijeva

 1. med. Matej Paić

Faktori okoliša i sindrom iritabilnog crijeva na području Bjelovarsko-Bilogorske županije

 1. dr.sc. Rosana Troskot Perić

Funkcijski poremećaji žučnjaka i Oddijeva sfinktera

 1. dr.sc. Sanda Pribić

Funkcijski poremećaji anorektuma

Pauza: 14.30 – 15.00

 

 

 1. SEKCIJA: 15.00 – 16.30

 

 1. dr.sc. Dragan Jurčić

Pregled dijagnostičkih i terapijskih mogućnosti kod FPPS

 1. dr.sc. Rudika Gmajnić

Liječnik obiteljske medicine u funkcijskim poremećajima

 1. dr.sc. Goran Kondža

Mogućnosti kirurškog liječenja funkcijskih poremećaja probavnog trakta

 1. dr.sc. Mladenka Tkalčić

Mjesto i uloga psihologa u funkcijskim poremećajima

 1. dr.sc. Mate Mihanović

Psihijatrijski aspekti funkcijskih poremećaja i terapijske mogućnosti

Pauza: 16.30 – 17.00

 

 

Provjera znanja: 17.00 – 18.00

Završna riječ organizatora tečaja: 18.00 – 18.30

 

 

Popis predavača

 

Prof. dr.sc. Dragan Jurčić                                                              drjurcic@gmail.com

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Medicinski fakultet,

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; KB Sveti Duh, Zagreb

Doc.dr.sc. Anton Vladić                                                                avladic1@yahoo.com

Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;

KB Sveti Duh, Zagreb

Prof.dr.sc. Goran Hauser                                                goran.hauser@medri.uniri.hr

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, KBC Rijeka

Prof.dr.sc. Mladenka Tkalčić                                                 mladenka.tkalcic@ffri.hr

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Doc. dr. sc. Davor Pezerović                                       davorin.pezerovic@hotmail.com

Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; OB Vinkovci

Prof.dr.sc. Marinko Marušić                                        marinko.marusic1@gmail.com

Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci; KB Sveti Duh, Zagreb

Doc. dr. sc. Barbara Ebling                                                           ebling.b@gmail.com

Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; KBC Osijek

Dr. med. Mia Knobloch                                                        mia.knobloch@gmail.com

KB Sveti Duh, Zagreb

Doc.dr.sc. Rosana Troskot Perić                                                    rtroskot@gmail.com

Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci; KB Sveti Duh, Zagreb

Dr.med. Matej Paić                                                                    matejpaic0@gmail.com

KB Sveti Duh, Zagreb

Doc.dr.sc. Sanda Pribić                                                            sanda.pribic@gmail.com

Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ordinacija obiteljske medicine, Osijek

Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić                                           rudika.gmajnic01@gmail.com

Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ordinacija obiteljske medicine, Osijek

Prof.dr.sc. Goran Kondža                                                              gkondza@gmail.com

Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; KBC Osijek

Prof.dr.sc. Mate Mihanović                                                            vlech34@gmail.com

Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Pogledaj još

Poziv na redovnu skupštinu DNOOM-a

Poziv na redovnu skupštinu DNOOM-a

Pozivamo Vas da prisustvujete redovnoj Skupštini koja će se održati u petak, 15. ožujka u 18:45 sati u sklopu XV. Kongresa. Skrećemo pažnju na statutarnu odredbu da pravo glasa na Skupštini imaju samo redoviti članovi DNOOM-a. U slučaju spriječenosti  osobnog dolaska...

Tečaj I kategorije EKG u obiteljskoj medicini – Zagreb, Siječanj

Tečaj I kategorije EKG u obiteljskoj medicini – Zagreb, Siječanj

Poštovani kolege liječnici obiteljske medicine, Ponavljamo tečaj I kategorije EKG u obiteljskoj medicini u Zagrebu (13.01. - 14.01.2024.) na lokaciji Češke Beseda u Zagrebu adresa,Ul. Pavla Šubića 20, 10000, Zagreb. Program tečaja se nalazi u nastavku. Prijava na...