Sedmi Kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine

GASTROENTEROLOŠKE BOLESTI U OBITELJSKOJ MEDICINI

Zagreb 10.03. do 13.03.2016. godine

Teme koje će biti obrađene na kongresu:

• Kvaliteta zbrinjavanja gastrointestinalnih bolesti u obiteljskoj medicini
• Dispepsije, GERB, ulkusna bolest
• Bolesti jetre, steatoza, nealkoholna masna degeneracija jetre, ciroza, virusni hepatitisi
• Bolesti pankreasa
• Tumori gastrointestinalnog sustava
• Upalne bolesti crijeva
• Hitna stanja u gastroenterološkim bolestima
• Funkcionalni poremećaji u probavnom traktu
• Probavni sustav i starenje, malnutricija
• Psihološki pristup bolesnicima s gastroenterološkim bolestima

 

Praktične radionice (nedjelja 13.3.2016.):

1. Spirometrija: pravilno izvođenje i interpretacija nalaza

2. Vanzglobni reumatizam (liječenje lokalnom terapijom: lakat, rame i koljeno)

3. EKG: koronarna bolest srca (rad na primjerima)

4. EKG : fibrilacija atrija, antikoagulantna terapija (rad na primjerima)

5. Liječenje šećerne bolesti  oralnim hipoglikemizantnim lijekovima (OHL) i inzulinskom terapijom

6. Komunikacija s pacijentom pri utvrđivanju privremene nesposobnosti za rad: Procjena radne sposobnosti (rad na primjerima)

7. Kronična rana

8. Statistički aspekt kritičkog čitanja medicinskih publikacija

9. Primjena TENS-a, lasera i ultrazvuka u koštano-mišićnim bolestima u obiteljskoj medicini

10. Hitna stanja u obiteljskoj medicini

11. Liječenje boli

12. Kako napisati sažetak za znanstveni rad