Literature / General

Menopause

Posljednjih 20 godina primjena hormonskog nadomjesnog liječenja postala je uobičajna u perimenopauzi i postmenopauzi. Racionalni stav je da se nadomjesna hormonska terapija propiše ženi koja je dobro informirana o potencijalnim opasnostima i koja ima smetnje koje...

2009-2010 H1N1

Donosimo vam link sa najnovijim informacijama o pandemijskoj gripi, pojavi iste kod životinja, cijepljenju, rezistenciji na Oseltamivir... Također pogledajte video-komentare poznatih liječnika. Pandemijska gripa (potrebna je besplatna registracija)

Rheumatic diseases

Reumatološke bolesti u ordinaciji obiteljske medicine VAŽNO !!!! Kako se za radionicu Reumatološke bolesti u ordinaciji LOM koja će se održati u subotu 28.studenog 2009. na ŠNZ "A.Štampar" u Zagrebu prijavilo veliki broj polaznika, moramo prestati primati daljnje...