Britansko društvo za menopauzu je s ciljem pojašnjenja načina korištenja, koristi i rizika hormonskog nadomjesnog liječnja (HNL) u svibnju 2013. godine izdalo nove Smjernice za hormonsko nadomjesno liječenje. Ključne preporuke su:

– Liječnik mora svakoj ženi pružiti dovoljno informacija na osnovu kojih ona može donijeti odluku o tome žel li uzimazi hormosnko nadomjesno liječenje.
– Dozu, način i trajanje primjene HNL liječnik procjenjuje individualno, a jednom godišnje mora ponovo procijeniti potencijalne rizike i korist.
– Jedna od glavnih indikacija za HNL u postmenopauzalnih žena je smanjenje vazomotornih tegoba, a najučinkovitiji je estrogen.
– Ukoliko postmenopauzalni simptomi perzistiraju, korist HNL uglavnom nadmašuje potencijalni rizik. Stoga trajanje HNL ne treba biti dogovorno limitirano.
– Bolji odnos koristi/rizika je ukoliko se HNL propiše ženama mlađim od 60 godina.
– Žene s preuranjeno insuficijentnim jajnicima treba poticati na uzimanje HNL, bar do prosječne dobi za menopauzu.
– Ako se s HNL počinje u žena starijih od 60 godina, treba se započeti sa što nižom dozom i najbolje transdermalno.
– Rutinska skrb za žene u perimenopazi i menopauzi uključuje i optimalnu prehranu i životni stil.
– Farmakološke alternative HNL su inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI) kao fluoksetin i parokstein za vazomotorne simptome, venalfaksin, gabapentin i možda klonidin.
– Fitoestrogeni donekle povoljno djeluju na smanjnenje simptoma kao i na skeletni i kardiovaskularni sustav.

Donosimo i cjeloviti tekst.