U Zagrebu će se od 15. do 17.3.2013. godine održati IV Kongres Društva nastavnika opće obiteljske medicine s temom

“Bolesnik sa srčanožilnom bolesti u obiteljskoj medicini “

Donosimo program, upute autorima, upute za izradu postera.