Ivabradin je snažni anti anginozni lijek koji specifično smanjuje broj otkucaja srca bez utjecaja na hemodinamiku. Terapijske indikacije proizvođača su simptomatsko liječenje kronične stabilne angine u bolesnika sa sinusnim ritmom, u kojih je primjena beta blokatora kontraindicirana ili koji ne podnose beta blokatore. Čitav suplement European Heart Jornal-a posvećen je ivabradinu.
Više pročitajte na LINK.