Poznavanje genetske podloge šećerne bolesti potrebno je radi boljeg liječenja, boljeg predviđanja progresije bolesti, skrininga članova obitelji i genetskog savjetovanja.

Više