1. Upute za pisanje sažetaka

Upute za pisanje sažetka jednake su za pisanje na hrvatskom i engleskom jeziku. Sažetak je potrebno napisati na oba jezika. Sažetak treba biti sažeti, jasan i točan prikaz rada. Sažetak je zasebna cjelina koja mora biti razumljiva (uz sve važne podatke) i bez rada iz kojeg proizlazi. Treba izbjega-vati upotrebu manje poznatih ili autorovih pokrata, a ne spominju se slike i tablice. Sažetak se piše u prošlom vremenu. Osim po naslovu, znanstvenici često pretražuju literaturu i po sažetku tako da je u sažetak važno staviti najvažnije rezultate i poruke rada. Sažetak se obično sastoji od ovih elemenata:

 • Cilj istraživanja – hipoteza, znanstveno pitanje, svrha;
 • Kratak opis metoda
 • Rezultati, uključujući specifične podatke – ako je rezultat kvantitativan, napišite najvažnije brojeve i statističke rezultate
 • Važni zaključci ili pitanja koja slijede iz istraživanja

No, valja napomenuti neke raznolikosti ovisno o vrsti znanstvenog rada. Ispod tablice su navedeni oblici i odgovarajući podnaslovi sažetka za prikaz slučaja i narativni pregledni rad.

Tehnički podaci o pisanju sažetka

teh podaci

*Ako ima više koautora, imena i prezimena se navađaju u istom redu. Uz svako ime broj afilijacije

Sažetak treba biti strukturirani kao i znanstveni rad čiji je sastavni dio.

**Podnaslovi sažetka za istraživalački rad: Uvod s ciljem, Ispitanici i metode, Rezultati, Zaključak. Naslov Prvo slovo veliko, podebljan – bold. Najviše 350 riječi

**Podnaslovi sažetka za prikaz slučaja: Uvod s ciljem, Prikaz slučaja, Rasprava Zaključak. Najviše 500 riječi.

**Podnaslovi sažetka za narativni pregledni rad: Uvod s ciljem, Rasprava, Zaključak. Najviše 500 riječi.

2. Upute za pisanje prikaza slučaja

Kada odlučite pisati prikaz slučaja krenite od pitanja „Koji su me razlozi vodili želi da prikažem slučaj iz svoje prakse?”

Struktura prikaza slučaja

 1. Uvod u posebnost prikazanog slučaja, dosadašnje spoznaje o temi
 2. Cilj članka
 3. Prikaz slučaja
  • Glavni znakovi i simptomi
  • Konačna dijagnoza / terapiji ishod
  • Kronologija događanja
 4. Rasprava
  • objašnjenje posebnosti slučaja
  • što nije poznato o temi
  • usporediti slučaj s literaturom
  • poruke proizašle iz slučaja
  • smjernice za buduća istraživanja / klinički pristup
 5. Zaključak
  • ocijeniti važnost slučaja i završno ponavljanje osnovne poruke
 6. Literatura
  • Nužno je navesti referencu na koju se tekst odnosi na svakom slajdu gdje je to potrebno, posebno u Uvodu i Raspravi

3. Upute za izradu postera

Tehničke upute za pripremu e-postera

 1. E-POSTERI spremljeni kao JPG datoteka:
  • Dimenzije E-POSTERA moraju biti 1920x1080 piksela (pejzažni format).
  • Molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10 pt.
  • Veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.
 2. E-POSTER izrađen u PowerPoint formatu i spremljen kao .ppt ili .pptx file:
  • Mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
  • Molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)
  • Moraju biti izrađeni u pejzažnom formatu dimenzija 50,80 x 25,35 cm. 
 • Tekst postera može biti na hrvatskom ili engleskom jeziku, napisan, odnosno preveden prema profesionalnim standardima.
 • Pri vrhu postera treba navesti naslov, imena autora i koautora, mentora ili mentore, naziv ustano-ve, naziv odsjeka, specijalističko usmjerenje i adresu za dopisivanje (e-mail adresu autora).
 • Pri dnu postera treba pisati: XII Kongres DNOOM-a, Zagreb
 • Fotografije trebaju biti jasne i oštre.
 • Slike trebaju biti numerirane.

Literatura

Pridržavajte se Vancouver metode navođenja literature:

Knjiga

 • PREZIME, Ime, Naslov knjige : podnaslov, podatak o izdanju, mjesto izdavanja: nakladnik, godina izdavanja ako knjiga ima dva ili više autora:
 • PREZIME 1, Ime 1; Ime 2 PREZIME 2; Ime 3 PREZIME 3, Naslov knjige: podnaslov, podatak o izdanju, mjesto izdavanja: nakladnik, godina izdavanja

Članak u časopisu ili rad u zborniku

 • PREZIME, Ime, “Naslov rada : podnaslov”, Naslov časopisa (ili zbornika), oznaka sveska ili godišta, broj, podatak o uredniku, mjesto izdavanja : nakladnik, godina izdavanja, stranice početna – završna), /ovo na str./

Članak u elektroničkom časopisu ili tekst na web-stranici

 • (PREZIME, Ime,) “Naslov dokumenta”, Naziv stranice / Naslov e-časopisa, podatak o ureniku (ako je riječ o e-časopisu), potpuna http adresa (<http://...>), datum objave dokumenta i(li) datum pristupa dokumentu

Za ostale primjere navođenja referenci pogledajte upute za izradu cjelovitih tekstova.

Korisni savjeti za pripremu postera:

 • Poster treba slijediti strukturu znanstvenog rada (istraživalački rad, prikaz slučaja, pregledni rad (pogledaj u upute za pisanje sažetaka).
 • Budite maštoviti, trebate privući pozornost gledatelja
 • Iskoristite prostor, no to ne znači da ga treba zagušiti tekstom i slikama. Ne treba prikazati svaki detalj prikaza, jer će autori postera imati i kratku usmenu prezentaciju
 • Odaberite odgovarajuću boju pozadine
 • Bez obzira na to je li pozadina svijetla ili tamna, obratite pozornost na boju teksta – dobar kontrast olakšava čitanje
 • Jarke boje koristite umjereno, tek da naglasite nešto
 • Nemojte koristiti velika slova i više od dva različita fonta
 • Naslovi i podnaslovi bi trebali biti napisani većim slovima od tijela teksta, ali razmjerno u odnosu na tekst
 • Budite dosljedni u oblikovanju teksta.

4. Upute za dobivanje ORCID indetifikacijskog broja

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) je šesnaestoznamenkasti alfanumerički kod za je-dinstvenu identifikaciju znanstvenih i akademskih autora koji rješava problem nejedinstvenosti i nezaštićenosti objavljivanja publikacija samo pod imenom i prezimenom autora. ORCID Vas po-uzdano povezuje s Vašim radovima, afilijacijama i nagradama, onemogućuje zamjenu identiteta, omogućuje upravljanje dostupnim znanstvenim i osobnim informacijama, olakšava priznanje Vas i Vašeg rada u akademskom okruženju te predstavlja cjeloživotni digitalni identifikator, a uz to je besplatan i jednostavan za korištenje. Glavni cilj ORCID-a jest olakšati “prijelaz znanosti na e-znanost” te olakšati dostupnost informacija i komunikaciju među autorima s obzirom na stalni porast objavljene stručne literature.

Korak 1. Otvorite stranicu www.orcid.org

Korak 2. Na naslovnici odaberite opciju “Register now!” pored odlomka Register

Korak 3. U obrazac upisujete osnovne podatke (Vaše ime, prezime i službenu e-mail adresu)

Korak 4. Osmislite i potvrdite lozinku za svoj ORCID račun. Preporučuje se korištenje iste lozinke za sve otvorene korisničke račune kako biste izbjegli probleme vezane uz gubitak i zabo-rav podataka za prijavu

Korak 5. Prije dovršavanja postupka registracije, uredite postavke vidljivosti (preporučuje se odabir opcije „Public / Javno“ s ciljem olakšavanja dostupnosti i komunikacije među autorima) i željenu učestalost obavještavanja o aktivnosti na ORCID računu putem e-adrese.

Korak 6. Označite kućicu pored oznake „I’m not a robot“ i kućicu pored oznake „Terms of use“ kako biste prihvatili uvjete korištenja te odaberite opciju „Register“ na dnu obrasca

Korak 7. Prijavite se u svoju navedenu e-adresu i pronađite povezanu e-poruku koja je u međuvremenu stigla. U e-poruci kliknite na priloženi link koji Vas preusmjerava na obrazac za prijavu u ORCID.

Priređeno uz pomoć korisničkih profila Google Znalac, ORCID i ResearcherID“

5. Upute za daljno osobno korištenje ORCID indetifikacijskog koda

Korak 0. Preduvjet za izradu profila u sustavu Google Znalac je postojanje aktivnog Google korisničkog računa (e-adresa gmail). Ako nemate navedeni korisnički račun, možete ga napraviti na sljedećem linku: https://accounts.google.com/SignUp .

Korak 1. Otvorite u pregledniku stranicu Google Znalac - www.scholar.google.hr

Korak 2. Odaberite opciju „Prijavite se“ u gornjem desnom kutu ekrana

Korak 3. Prijavite se koristeći već spomenuti Google korisnički račun (gmail).

Korak 4. Odaberite opciju „Moji citati“ na vrhu ekrana

Korak 5. Google automatski pokreće pretraživanje interneta prema Vašem računu. Pregledajte jesu li svi radovi koje je Google pronašao Vaši.

Korak 6. Provedite selekciju pronađenih radova, upotrebljavajući ikonu na početku popisa radova uz samo ime naslov. Uporabite „Konfiguriranje ažuriranja članka“ . Dodajte rad koji nedo-staje ili izbacite rad koji je dupliran. Ostavite kvačice na radovima koji odgovaraju točnom stanju.

Korak 7. Pojavit će se stranica prikazana u prilogu kojom Vas Google Znalac obavještava o mogućnosti automatskog ažuriranja profila. Odaberite opciju „Nemoj automatski ažurirati moj profil“ jer bi u suprotnom sustav mogao automatski dodavati radove osoba sa sličnim imenom.

Korak 8. Ne zaboravite Vaš je Google Znalac profil sada javan.

Priređeno uz pomoć korisničkih profila Google Znalac, ORCID i ResearcherID“

6. Snimanje vlastitih prezentacija

Korak 1.

Korak 2.

Korak 3.

Korak 4.

Korak 5.

Korak 6.

Korak 7.

Korak 8.

Korak 9.

Korak 10.

Korak 11.

6. Korisni savjeti za pripremu prezentacije (PPT)

 • pisati u formi natuknica, poželjno izbjegavati cijele rečenice
 • uključiti 4-5 točaka po slajdu koje su međusobno povezane
 • koristiti samo ključne riječi i fraze, ne treba prikazivati previše informacija istovremeno,
 • ukoliko je ima na dnu stranice navesti referencu (manji font)
 • koristiti standardne fontove kao što su Times New Roman, Aria, Verdana
 • koristiti font od 24-28, glavna natuknica je u 32, a naslov u fontu 44
 • slike i animacije trebaju biti prilagođene tekstu i ne oduzimati pažnju
 • na kraju prezentacije slajd za pitanja slušača