Kotizacija za kongres iznosi 1600,00 kuna (+PDV) za uplate pristigle do 15.02.2016. godine. Nakon toga roka kotizacija je 2000,00 kuna (+PDV).

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun tehničkog organizatora, Lipid grupa d.o.o. Partner banka, HR3924080021100036177, Poziv na broj: OIB uplatitelja; Oznaka: ime i prezime/naslov uplatitelja.

Za sve dodatne upite u vezi kotizacije i smještaja molimo kontaktirati tehničkog organizatora kongresa: Lipid grupa d.o.o.; info@lipid-grupa.hr; 091/2777099

Kongres je bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore sa 16 bodova za aktivno sudjelovanje odnosno s 11 bodova za pasivno sudjelovanje.