Kotizacija za Kongres iznosi 2200,00 kuna za uplate pristigle do 10. veljače 2017. godine.

Nakon tog roka kotizacija je 2700,00 kuna (cijene su izražene s PDV-om).

Kotizacija uključuje:
Kongresnu torbu sa svim materijalima (tematski broj Acta Medica Croatica)
Pristup svim aktivnostima na Kongresu
Pristup na praktične radionice (do dvije – posebno bodovane)
Potvrdu o sudjelovanju

Kongres će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore.
Kotizacija se uplaćuje na žiro račun tehničkog organizatora,
Lipid grupa d.o.o.
Partner banka,
HR3924080021100036177
Poziv na broj: OIB uplatitelja
Oznaka: Ime i prezime / naslov uplatitelja

Za sve dodatne upite molimo kontaktirati:
Tajništvo Kongresa: Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine, Rockefellerova 4, 10 000 Zagreb
Tajnica Kongresa: doc. dr. sc. Jasna Vučak, dr. med., jasna.vuchak@zd.t-com.hr, tel: 098/272787, 023/393533, jasna.vucak@yahoo.com
Tehnički organizator Kongresa (kotizacija i smještaj): Josipa Vogrinca 6, 10000 Zagreb, Lipid grupa d.o.o.,
Kontakt: Aleksandra Polak, info@lipid-grupa.hr, tel: 091/1947449
Tajnica Kongresa i kontakt osoba za sponzorstvo/izložbu RH, doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr. med., jasna.vuchak@zd.t-com.hr