O nama

Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM) osnovano je 27. listopada 1998. Ciljevi Društva su unapređenje i razvoj edukacije iz opće/obiteljske medicine u skladu s razvojem znanosti, dokumentima Svjetske zdravstvene organizacije, te dokumentima i preporukama Europskog udruženja za medicinsku edukaciju i Svjetske federacije za medicinsku edukaciju. Temeljne zadaće Društva su razvoj i implementacija teorijskih spoznaja i prakse medicinske edukacije, izobrazba i trajno osposobljavanje nastavnika iz obiteljske medicine, razvoj istraživačke i izdavačke djelatnosti u obiteljskoj medicini. Društvo okuplja nastavnike i suradnike medicinskih i srodnih fakulteta Hrvatske koji pokazuju aktivan interes za probleme edukacije iz opće medicine. Članom društva mogu postati i drugi stručnjaci koji pokazuju aktivan interes za probleme edukacije iz opće/obiteljske medicine..

Prvi predsjednik DNOOM bila je doc.dr.sc. Mladenka Vrcić Keglević. To je bilo dosta teško razdoblje obiteljske medicine, privatizacija primarne zdravstvene zaštite je tek krenula, specijalizacija obiteljske medicine je zamrla i bilo je potrebno obiteljsku medicinu održati da se ne ugasi. Dodiplomska nastava se održavala redovito. Specijalizacija iz obiteljske medicine, organizirana u neprekidnom slijedu od 1961. godine, sa mnogo polaznika iz cijelog svijeta, jedva da se održala. Godine 2002. ministar zdravstva dr. Andro Vlahušić potpisuje ponovno pokretanje specijalizacije iz obiteljske medicine. Nastavne sadržaje je trebalo obnoviti, specijalizaciju revitalizirati, okupiti nastavnike i aktivno s njima raditi. U tom je razdoblju 2003. godine prof.dr.sc. Milica Katić preuzela funkciju predsjednika DNOOM, te je nastavljen intenzivan rad na revitalizaciji specijalizacije obiteljske medicine uz poseban program izobrazbe mentora za specijalizaciju. Struka iz godine u godinu jača, nastavnici aktivno sudjeluju kako u dodiplomskoj tako i u poslijediplomskoj nastavi. Surađuju aktivno u radu profesionalnih društva obiteljske medicine kao recenzenti i aktivni sudionici njihovih kongresa i simpozija.

Funkciju predsjednika Društva 2007. godine preuzima prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković. Rad na jačanju nastavnih sposobnosti nastavnika obiteljske medicine se nastavlja. Pokrenut je i Simpozij DNOOM u cilju uspostavljanja edukacije liječnika obiteljske medicine, edukacije potpuno neovisne od utjecaja farmaceutske industrije. Struka je ojačala i došla su vremena kada liječnici obiteljske medicine mogu educirati liječnike. Osim nastavne djelatnosti jača i istraživalačka djelatnost sa nizom projekata, kao i rad na izdavanju nastavnih tekstova i drugih priručnika potrebnih u svakodnevnom radu liječnika obiteljske medicine.

Društvo razvija i međunarodnu suradnju sa srodnim društvima. To se odvija kroz sudjelovanje članova Društva na skupovima posvećenim medicinskoj edukaciji, članstvu i participaciji u Europskoj akademiji nastavnika obiteljske medicine (European Academy of Teachers in Family/General Practice) te kroz Ugovorom o suradnji definiranim aktivnostima Društva nastavnika opće/obiteljske medicine i Zavoda za razvoj družinske medicine iz Ljubljane, Republika Slovenija.