Literatura / Općenito

Propisivanje antibiotika za respiratorne infekcije

The Influence of Context on Antimicrobial Prescribing for Febrile Respiratory Illness: A Cohort Study Courtney Hebert, MD; Jennifer Beaumont, MS; Gene Schwartz, MD; and Ari Robicsek, MD Ann Intern Med. 7 August 2012;157(3):160-169 Background: Little is known about the...

Zanimljivosti: Prva RCS u povijesti čovječanstva …

Zanimljivosti: Prvu kliničku studiju koja ima elemente budućih randomiziranih kontroliranih kliničkih studija opisuje Biblija u poglavlju 1, stihovima 8-16, po Danijelu, a koji su napisani oko 605 godine pr. n. e. Pokušajte pročitati priloženi tekst na engleskom ili...

Nove dijagnostičke pretrage u tuberkulozi (Quantiferon)

Hrvatsko torakalno društvo "Toraks" , 03.02.2012. godine, u Dukljaninovoj 3 u Zagrebu organizira tečaj "Nove dijagnostičke pretrage u tuberkulozi (Quantiferon)". Uz prikaz epidemiološke slike tuberkuloze u svijetu i Hrvatskoj te kliničke slike oboljenja, naglasak...

Terapija depresije

Fluvoxamine versus other anti-depressive agents for depression Omori IM, Watanabe N, Nakagawa A, et al. Fluvoxamine versus other anti-depressive agents for depression. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Mar 17;3:CD006114. (Review) BACKGROUND: Fluvoxamine, one of the...

Tjelesna aktivnost i zdravlje – WHO 2010.

Koliki je značaj redovite tjelesne aktivnosti u smanjenju rizika za kardiovaskularne bolesti, pokazala su i novija istraživanja Helda i suradnika temeljena na multicentričnoj INTERHEART studiji, a netom objavljena u časopisu European Heart Journal (veljača 2012...

Cochrane family medicine field – PEARLS

PEARLS - "Practical Evidence About Real Life Situations" potiču na razmišljanje Koliko uspjeha nosi intenzivno snižavanje GUKa u oboljelih od T2DM? Ograničena korist statinske terapije u akutnom koronarnom sindromu

Sistemsko djelovanje inhalacijskih kortikosteroida

From Current Opinion in Pulmonary Medicine Systemic Effects of Inhaled Corticosteroids Pierre Ernst; Samy Suissa Posted: 01/29/2012; Curr Opin Pulm Med. 2012;18(1):85-89. © 2012 Lippincott Williams & Wilkins Abstract and Introduction Abstract Purpose of...

Štiti li infekcija HSV-1 od HSV-2?

Nema mnogo studija o povezanosti infekcije virusom herpes simplex tipa 1 (HSV-1) koja je obično oralna i tipa 2 (HSV-2) koja je genitalna. Prema studiji Langeberga i suradnika objavljenoj u časopisu New England Journal of Medicine 1999, infekcija HSV-1 nije se...

Randomizirane kontrolirane studije

Kad tražimo dokaze izaberimo studije najviše hijerarhijske razine! Randomizirane kontrolirane studije (RCS ) na hijerarhijskoj ljestvici istraživanja predstavljaju najvišu razinu, uz metaanalize RCS-a i sustavne preglede. Mnoge su opservacijske (opažajne) studije...

Liječenje depresije u oboljelih od šećerne bolesti

From Medscape Education Psychiatry & Mental Health Treating Depression in Patients With Comorbid Diabetes CME Leonard E. Egede, MDAlmost half of all adults with diabetes have unrecognized depression.[6] Depression is associated with poor glycemic control,increased...

Antidepresivi-metaanaliza

Svi antidepresivi druge generacije podjednako su učinkoviti "Head to head" usporedne analize učinkovitosti pojedinih medikamenata iste farmakološke skupine vrlo su rijetke, pa takva istraživanja manjkaju i unutar skupine antidepresiva. Najnovija metaanaliza...