Organizacija rada timova OM u kriznim uvjetima društva
Datum objave: Četvrtak, 31. 12. 2020.

Autor teksta: Rudika Gmajnić

 

Edukacijski ciljevi

 • Spoznati probleme u djelovanju OM tijekom pandemije COVID-19
 • Usvojiti znanja i postupke nužne za prilagodbu OM uvjetima rada u pandemiji COVID- 19

 

Prikaz teme (područja, problema)

Skrb o općoj populaciji permanentna je zadaća timova OM. Svojim radom OM kontinuirano održava i unapređuje opće zdravlje populacije, koristeći sve dostupne alate u stručnom, tehničkom i organizacijskom smislu.

Ponekad se u svakom društvu dogode epizode koje nazivamo kriznima zbog specifičnih potreba dijela ili cijele populacije o kojoj OM skrbi (elemetarne nepogode kao poplave, potresi, požari, ratna zbivanja, pandenmije, izbjegličke ili migrantske krize ). I u tim uvjetima OM preuzima ulogu „prvog kontakta i čuvara vrata u zdravstveni sustav“. Stoga mora biti spremna odgovoriti izazovnim vremenima i izazovnim zadaćama.

Djelokrug svakodnevnog rada se značajno mijenja, sukladno elementima kriznog stanja.

Pandemija COVID 19 uvelike je utjecala na opseg i djelokrug rada timova OM.

Svaki kontakt sa pacijentom potrebno je shvatiti kao kontakt sa covid pozitivnom osobom. To zahtijeva ogromno znanje i opremljenost da bi se osobna zaštita i dezinfekcija osigurali prema pravilima epidemiološke struke. Unatoč svim poduzetim mjerama opasnost od zaraze članova tima OM je velika. Organizacijom radnog vremena potrebno je na najmanju mjeru smanjiti mogućnost prijenosa zaraze u prostorima u kojima rade timovi OM. Kućne posjete postaju značajnije složenija zadaća, naročito u uvjetima kada druge službe koje su inače skrbile o pacijentima u kući smanjuju djelokrug rada. Otvaraju se novi komunikacijski kanali sa pacijentima i zdravstvenim i nezdravstvenim suradnicima: telefon, e-mail, sms,viber, WhatsApp poruke, društvene mreže. Umnogostručile su se potrebe printanja, skeniranja i slanja dokumenata. Komunikacija sa konzultantima različitih specijalnosti provodi se e-putem kada je to moguće. Povećana je potreba osobnog kontakta sa kolegama da bi naši pacijenti osigurali kontinuitet skrbi i konzultacija.

 

Moguće djelovanje (poboljšanje, rješenje)

 

 1. Potrebno je u što kraćem roku obnoviti znanja i vještine sukladne potrebama kriznog stanja:
 • Znanja o osobnoj zaštiti, epidemiološka anamneza, znanja o prevenciji COVID 19, simptomi bolesti, rizični čimbenici za razvoj težeg oblika bolesti i ostalo
 1. Prilagoditi organizaciju rada u ambulantama:
 • Adekvatno preraspodijeliti radno vrijeme.
 • Biti spreman na pojačan i produžen rad.
 • Unaprijediti komunikaciju i suradnju sa drugim dionicima u zdravstvenom sustavu
 • Organizirati se u grupne prakse kojima će se moći realizirati pričuvne varijante rada u slučaju da netko od timova privremeno ne može obavljati uobičajen posao.
 1. Značajno pojačati i ubrzati mogućnosti brzog informiranja o mogućim odgovorima na kriznu situaciju. Oformiti grupe stručnjaka koje će potrebne informacije proslijediti brzo, nedvosmisleno i znanstveno utemeljeno, ili na osnovu pozitivne prakse.
 2. Prepoznati vlastite slabosti, kako nas ne bi sputavale u radu ili bile uzrokom profesionalne pogreške ili uzrokom pretjeranog sagorijevanja na poslu.
 • Koristiti alate osobne psihološke regeneracije.
 • Nikada ne ostajati sam u kriznoj situaciji, potpora kolega je od najvećeg značaja.
 • Prepoznati trenutne nedostatke u vještinama i znanju te ubrzanim metodama iste obnoviti ili naučiti.
 • Posebice paziti na osobnu izloženost ugrozi, jer čak i privremena nemogućnost rada je značajan gubitak u cijeloj hijerarhiji.
 1. Krizna vremena nisu vremena za konflikte i za komunikacijske krize jer to oduzima energiju i preusmjerava naš odnos sa javnosti u negativan kontekst.
 • Isticati poziciju OM kao temelja zdravstvenog sustava bez koje nema uspješnog suzbijanja pandemije.
 • Borba za ostvarivanje opravdanih stručnih, administrativnih i organizacijskih zahtijeva promišljanja, analize i  usuglašavanja.
 • Predlagati zdravstvenoj administraciji racionalna rješenja i tražiti strukturiranu suradnju.
 1. Maksimalno pojačati suradnju sa pacijentima kako bi dobili njihovu najveću moguću pomoć.
 • Ne zaboravimo: i u kriznim uvjetima, pored vodećeg uzroka, naši pacijenti imaju i sve ostale potrebe. Pacijenti mogu biti suradljivi samo određeno vrijeme, i popustiti u zahtjevima. Ali moramo prepoznati i sve one slučajeve kada se o pacijentima mora skrbiti, pa i unatoč njihovoj želji da nešto odgode.

Vrlo je tanka linija od aplauza pred prozorima zdravstvenih radnika do neopravdane kritike istima. Jedino profesionalnim pristupom i dosljednim reakcijama možemo se izboriti za poziciju da radimo neometano, prema najboljem osobnom znanju i iskustvu, u partnerstvu sa pacijentima.

 

Ključne poruke

Obiteljski liječnici trebaju u što kraćem roku obnoviti znanja i vještine sukladne potrebama kriznog stanja.

Nužno je poboljšati informiranje liječnika obiteljske medicine te komunikaciju i suradnju sa drugim dijelovima zdravstvenog sustava, pacijenata  i javnosti

I u kriznim uvjetima, pored vodećeg uzroka,  pacijenti imaju i sve ostale potrebe koje liječnik obiteljske medicine treba pravodobno prepoznati i primjereno zbrinjavati .

Profesionalnim pristupom i dosljednim reakcijama  obiteljski se liječnici i u kriznim uvjetima   mogu izboriti za poziciju da rade neometano, prema najboljem osobnom znanju i iskustvu, u partnerstvu sa pacijentima.

 

Literatura:

 1. Katić M, Rumboldt M, Materljan E, Gmajnić R. Analiza stanja u obiteljskoj medicine u Hrvatskoj i nužnost promjena. Medix 2009; 80/81 51-6.
 2. Katić M, Bergman-Marković B,  Blažeković-Milaković S. et al Obiteljska medicina u Hrvatskoj Medix 2011; XVII(94/95):148-156
 3. Barnes, M. L., Sharpe, E. K. (2009). Looking beyond traditional volunteer management: A case study of an alternative approach to volunteer engagement in parks and recreation. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 20, 169-187.
 4. World Health Organization. Target product profiles for priority diagnostics to support response to the COVID-19 pandemic v.1.0. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 5.  Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Koronavirus – najnovije preporuke. https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/
 6. Ivković N, Bralić Lang V. Pacijent s psihozom u ambulanti liječnika obiteljske medicine tijekom pandemije COVID-19. U: Soldo D. Zbornik XX Kongres Hrvatskog društva obiteljskih doktora Hrvatskog liječničkog zbora

 

 

 

Pratite nas: