Drage kolege,

svima koji niste bili u mogućnosti prisutvovati našem Kongresu omogućujemo pristup Kongresu online. Uz odgledanih 80% Kongresa ostvarujete pravo na 10 bodova prema pravilniku HLK. Kliknite se na www.e-medikus.com.

Naši prošli kongresi “Zbrinjavanje bolesnika sa respiratornim bolestima” s novim GOLD smjernicama za KOPB i “Zbrinjavanje bolesnika sa kardiovaskularnim bolestima” sa novim smjernice za kardiovaskularne bolesti, Europskog kardiološkog društva, mogu se pregledati potpuno besplatno preko iste adrese i ostvariti pravo na 10 bodova Komore uz odgledanih 60% Kongresa. Bit će dostupni toliko dugo dok obrađene smjernice budu važeće.