BOL – PETI VITALNI ZNAK
Zagreb, 14. do 16. ožujak 2014. godine

1. Pristup boli u obiteljskoj medicini

 • Procjena parametara kvalietete skrbi za bolesnike s boli
 • Bolesnikov doživljaj bolesti
 • Kompetencije LOM za blijecenje bolesnika s boli
 • Istraživanje boli u obiteljskoj medicini
 • Kronicna bol

2. Bol u prsnom košu

 • Perikarditis
 • Miokarditis i hipertrofijska miokardiopatija
 • Upalne bolesti pluca
 • Plucna embolija
 • Plucna hipertezija

3. Bol u trbuhu

 • Bol u gornjem abdomenu
 • Bol u srednjem abdomenu
 • Bol u donjem abdomenu
 • Akutna abdominalna bol u djecjoj dobi.
 • Kronicna abdominalna bol

4. Maligna bol

 • Druge metode kupiranja boli –
 • Probijajuca bol
 • Rotacija opijoida

5. Neuropatska bol

 • Intrakranijalne neuralgije
 • Bol u bolesnika s demijelizirajucim progresivnim bolestim
 • Dijabeticka polineuropatija
 • Radikulopatija

6. Traumatska bol

 • Akutna i kronicna bol u traumatologiji
 • Politraumatska oštecenja, opekotine
 • Postoperacijska bol

7. Psihološka komponenta boli

 • Psihološki pristup akutnoj boli
 • Psihološki pristup kronicnoj boli
 • Bol i psihofamakoterapija
 • Funkcionalne glavobolje

8. Karakteristike boli u bolesnika s bolestima lokomotornog sustava

 • Medijatori upale u reumatskim bolestima
 • Bol u koljenu
 • Križobolja
 • Bolno rame
 • Fibromijalgija

Panel sesija
(dva LOM, neurolog, anesteziolog, onkolog)

 • Primjer 1. Maligna bol
 • Primjer 2. Neurogena bol – dijabeticka neuropatija

Debatne sesije

 • Fiksane kombinacija Tramadol / paracetamol ZA i PROTIV
 • IPP uz NSAR i IPP zu kortikosteroide ZA I PROTIV

Satelitski simpoziji

 • Smjernice za lijecenje kronicne nemaligne bolesti
 • Upalne reumatske bolesti
 • Radiologija u obiteljskoj medicini

Televouting

 • lijecenje boli (dva LOM, neurolog, reumatolog)

Radionice

 • Nefarmakološke analgetske tehnike (TENS, UZ, LASER)
 • Perkutana terapija boli
 • Lokalne infiltracije, lakat, rame, koljeno
 • Istraživanje u obiteljskoj medicini:
 • Cochrane – sustavni pregled boli
 • Kako se ukljuciti u kolaborativno istraživanje
 • Domaca publicistika