Preporuke HDOD-a, DNOOM-a, KOHOM-a i HDGE-a za racionalnu dijagnostiku i terapiju GERB-a
Datum objave: 3. prosinca 2023.
Gastroezofagealna relfuksna bolest (GERB) predstavlja najčešći gastroenterološki poremećaj s kojim se susreću liječnici obiteljske medicine i gastroenterolozi. Recentno publicirana epidemiološka ispitivanja upućuju na to da je GERB globalni fenomen s procijenjenom ukupnom prevalencijom od 14%. (1) Pored toga, u protekla dva desetljeća, registrirano je povećanje prevalencije od 18% kao posljedica rasta i starenja populacije. (2) Stoga se GERB može smatrati javnozdravstvenim problemom, jer s jedne strane postoje značajna financijska izdvajanja u zdravstvenim sustavima zbog primjene dijagnostičkih testova i korištenja inhibitora protonske pumpe (IPP) u terapiji, kao i zbog narušene kvalitete života ovih bolesnika s druge strane.

U proteklih par desetljeća, učinjeni su značajni iskoraci u dijagnostici GERB-a, kao i u  terapijskim postupcima poput antirefluksnih endoskopskih i kirurških postupaka. S druge strane, iako IPP predstavljaju i dalje temeljni farmakološki modalitet liječenja, pažnju stručne javnosti zaokupila su brojna izvješća o njihovim neželjenim učincima, što je izazvalo zabrinutost u pogledu sigurnosti njihove dugotrajne primjene.

Imajući sve navedeno u vidu, predstavnici stručnih društava koji se bave gastroenterologijom i obiteljskom medicinom u našoj zemlji, formirali su radnu skupinu – članovi koje su autori ovog teksta - s idejom formuliranja racionalnog dijagnostičkog i terapijskog pristupa u našoj populaciji bolesnika s GERB-om. Tijekom 2022 godine, članovi radne grupe održali su seriju virtualnih sastanaka posvećenih dijagnostici i terapiji tipičnih i atipičnih simptoma GERB-a, te pristupu u liječenju bolesnika s refraktornim GERB-om i kod trudnica. Zaključci ovih sastanaka pretočeni su u dokument kojeg možete preuzeti u klikom na sljedeću poveznicu.

Pogledaj još

Video snimke predavnja sa XV. kongresa

Video snimke predavnja sa XV. kongresa

Poštovani kolegice i kolege, dragi prijatelji i suradnici DNOOM-a Iako je protekli kongres već iza nas, želimo reći još jednom veliko hvala svima koji su prisustvovali našem kongresu te onima koji su trudom i radom pomogli da naš XV. Međunarodni kongres Društva...

Pojam dugotrajnog COVID-a

Pojam dugotrajnog COVID-a

Pune četiri godine od početka COVID-19 pandemije su iza nas. Uz sve simptome akutnog COVID-a vrlo brzo smo se upoznali i s pojmom dugotrajnog COVID-a (engl. long COVID, LC), odnosno post COVID sindroma. LC se povezuje s više od 200 različitih simptoma, a najčešće ga...