U izradi su zajedničke Preporuke HDOD-a, DNOOM-a, KOHOM-a i HDGE-a za racionalnu dijagnostiku i terapiju GERB-a. Najkasnije do 15.11.2023. godine možete dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na isti: