Kardiovaskularne bolesti (KVB) su vodeći uzrok smrti u svim razvijenim zemljama svijeta, sve veći javno zdravstveni problem i značajno gospodarsko opterećenje za sve zdravstvene sustave. Prevencija je dio temeljnih zadataka liječnika obiteljske medicine. Prema smjernicama za prevenciju KV bolesti Europskog kardiološkog i ostalih profesionalnih stručnih ruštva među kojima je i WONCA iz 2012. godine, naglašena je uloga liječnika obiteljske medicine (LOM). Kardiovaskularni rizik je stalni kontinuum u osoba bez simptoma sa čimbenicima rizika od načina ponašanja (pušenje, tjelesna neaktivnost i način prehrane) do KV bolesti i KV smrtnosti. SCORE (engl. Systematic Coronary Risk Evaluation) tablicom izražavamo apsolutan rizik za razvitak smrtonosnog KV događaja u sljedećih 10 godina.

Knjižica – Procjena kardiovaskularnog rizika