Biserka B. Markovic

Prof. dr.sc. BISERKA Bergman Marković, PHD, MD, rođena 13. 01. 1952. u Zagrebu, Hrvatska. Cijeli svoj profesionalni život obilježen je radom kao obiteljski liječnik. Nakon specijalizacije obiteljske medicine 1982. počela je raditi  na Katedri za obiteljsku medicinu, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" i postala redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Posebna polje interesa su prevenciji KVB u obiteljskoj medicini i kontinuirana medicinska edukacija (KME).

Kao predsjednik Društva nastavnika opće / obiteljske medicine (DNOOM) koje se bavi upravo KME, organizirala je jedanaest kongresa i niz radionica trajne medicinske izobrazbe za liječnike opće medicine.  Od 2008. do 2012. organizirala je projekt o sustavnoj i planiranoj intervenciji na kardiovaskularne čimbenike rizika u obiteljskoj medicini, dokazavši uspješnost takve intervencije, te zadnjih 10 tak godina pokušava provesti Program prevencije kardiovaskularnih bolesti u svakodnevni rad liječnika opće medicine na nacionalnoj razini. Bila je mentor za sedam doktorskih disertacija, glavni istraživač na pet projekta te glavni mentor za više od dvadeset specijalizanata iz obiteljske medicine. Redoviti član Hrvatske Akademije Medicinskih Znanosti od 2014. godine, a član Upravnog odbora Asocijacije liječnika opće / obiteljske medicine jugoistočne Europe.