Za razliku od ranijih godina tema ovogodišnjeg Kongresa nije jedna, bolesti su različite (psihičke, neurološke i onkološke), ali je naglasak na novostima u njihovu liječenju. Novost će ove godine biti i zajednički rad svih profesionalnih stručnih društava Republike Hrvatske, zemalja u okruženju i pojedinih zemlja članica Asocijacije ljekara opšte/porodične medicine jugoistočne Europe. Tema zajedničke sesije je palijativna skrb i grupna praksa. Govorit ćemo i o prisilnoj hospitalizaciji psihičkih bolesnika. Donosimo detaljni program.