U Zagrebu je od 10. do 12.3.2011. održan II Kongres Društva nastavnika opće obiteljske medicine s temom “Bolesnik sa šećernom bolesti u obiteljskoj medicini danas”.

Donosimo vam program kongresa.