U našim ordinacijama svakodnevno nas posjećuju predstavnici farmaceutskih tvrtki i donose nam različite promotivne materijale. Često se pitamo kako pristupiti ocjeni promotivnih materijala koje imamo pred sobom?


Evo prijedloga: Odvojite malo vremena, pročitajte i pregledajte materijal kojega vam je predstavnik uručio te pokušajte odgovoriti na sljedeća pitanja:

  1. Radi li se o problemu koji je čest/važan u mojoj svakodnevnoj praksi?
  2. Je li materijal utemeljen na istraživanjima objavljenim u neovisnim časopisima s recenzijom? Jesu li u materijalu prikazani svi značajni i (pozitivni i negativni) dokazi iz tih istraživanja?
  3. Je li materijal utemeljen na istraživanjima najviše razine dokaza poput sustavnih pregleda, metaanaliza, dvostruko slijepih randomiziranih kontroliranih studija? Postoje li studije komparacije s drugim lijekovima koji su dosadašnji standard liječanja (engl.head to head)?
  4. Postoje li dokazi koje možemo pratiti preama aktonimu STEP (engl. S-safety, sigurnost primjene; T-tolerability, podnošljivost; E-efficacy, učinkovitost, P-price, cijena koštanja)?
  5. Je li u svakom istraživanju na kojem su materijali temeljeni definirano stanje/bolest pacijenata koje se liječi, kriterij njihova uključenja, tip intervencije koja se provodi i uspoređuje, te mjere ishoda?
  6. Postoje li direktni dokazi da će primjenom toga lijeka pacijenti živjeti dulje, zdravije, produktivnije i bez simptoma?
  7. Ako su mjere ishoda zamjenske, jesu li one pravi prediktor bolesti i odražavaju li učinak primjene liječenja na odgovarajući način?
  8. Je li istraživanjem utvrđeno da postoji značajna razlika u ishodima kod primjene lijeka i kolika je bila učestalost nuspojava? Jesu li rezultati prikazani kao NNT (engl. number needed to treat), te jesu li i klinički i statistički značajni?
  9. Ako su u promotivnom materijalu citirani brojni literaturni navodi, koja su tri “najjača” istraživanja od navedenih na kojima farmaceutska trvtka temelji svoje tvrdnje o novom lijeku?

(Prema: Trisha Greenhalgh: How to read a paper-the basics of EBM. BMJ/ Books, 2012, 4th edition, Wiley- Blackwell Edt.)