RADOVI ZA TEMATSKI BROJ ACTA MEDICA CROATICA UZ OSMI KONGRES DNOOM-a

acta

Društvo nastavnika obiteljske medicine (DNOOM) i ove godine pozvanim predavačima 8. kongresa DNOOM-a nudi mogućnost objave članka u tematskom broju časopisa Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Acta Medica Croatica.

Glavna urednica tematskog broj bit će profesorica Biserka Bergman Marković. Članci će proći recenzijski postupak dva neovisna recenzenta i ukoliko svojom kvalitetom zadovolje sve kriterije recenzenata i časopisa, bit će objavljeni u spomenutom tematskom broju. Kako se predviđa da će članci uglavnom biti tipa pripovjednih preglednih članaka, donosimo upute za njihovu pripremu. Molimo ograničiti dužinu članka na maksimalno 10 stranica (bez literature i sažetka na engleskom jeziku). Molimo ograničiti broj navoda literature na maksimalno 40. Radovi se pišu sukladno uputama časopisa stoga donosimo i upute autorima časopisa Acta Medica Croatica.

Radovi će se od 01.09.2016. godine primati isključivo putem on-line prijava na www.dnoom.org zaključno do 15.10.2016. godine.