Kad tražimo dokaze izaberimo studije najviše hijerarhijske razine!

Randomizirane kontrolirane studije (RCS ) na hijerarhijskoj ljestvici istraživanja predstavljaju najvišu razinu, uz metaanalize RCS-a i sustavne preglede. Mnoge su opservacijske (opažajne) studije inicijalno podastijele dokaze, koji su se naknadnim istraživanjima kroz RCS pokazali neutemeljenim. Jedan od takvih primjera jest kohortno istraživanje Knekta i suradnika, objavljeno u Am J Epidemiol. 1994;139(12): 1180-9. a prema kojemu je pokazana inverzna povezanost uzimanja vitamina E u prehrani s koronarnim mortalitetom. Dvanaest opsevacijskih studija pokazalo je slične rezultate. No, RCS Yusufa i suradnika objavljena u N Engl J Med 2000;342(3): 154-60 pokazala je da nije nađen ststistički značajna razlika u koronarnom mortalitetu između intervencijske skupine koja je dobivala suplement vitamina E u odnosu na kontrolnu, koja je dobivala placebo.
Cijela studija je dostupna na linku

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200001203420302

Za više detalja o RCS pogledajte prezentaciju ovdje.