U nastavku donosimo dijagnostički postupnik za recidivirajuću abdominalnu bol u djece Hrvatskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu HLZ-a. Postupnik – dokument.