U prosincu 2009. godine su u časopisu Diabetes care objavljene revidirane smjernice za liječenje dijabetesa tipa II Američkog Dijabetološkog Saveza (ADA).
O kojim novostima je riječ pročitajte na ADA guidelines