Literatura / Smjernice

JNC 8 Nove američke smjernice za hipertenziju

Krajem prosinca 2013. godine objavljene su nove američke smjernice za liječenje arterijske hipertenzije (Joint National Commission 8; JNC 8) u kojima je devet preporuka i algoritama. JNC 8 - dokument.

Kliničke smjernice za liječenje depresivnog poremećaja

Smjernice za liječenje depresije, koje su nedavno usvojila krovna psihijatrijska društva - Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju HLZ-a, Hrvatsko psihijatrijsko društvo i Hrvatsko društvo za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju HLZ-a, temelje se na...

2013 ESH/ESC smjernice za liječenje arterijske hipertenzije

Europsko kardiološko društvo i Europsko društvo za hipertenziju su 15.6.2013. godine u Milanu prezentirali nove smjernice za liječenje hipertenzije. Donosimo ih u cijelosti. 2013 ESH/ESC Guideline for the management of arterial hypertension.

Hormonsko nadomjesno liječenje

Britansko društvo za menopauzu je s ciljem pojašnjenja načina korištenja, koristi i rizika hormonskog nadomjesnog liječnja (HNL) u svibnju 2013. godine izdalo nove Smjernice za hormonsko nadomjesno liječenje. Ključne preporuke su: - Liječnik mora svakoj ženi pružiti...

Prevencija kardiovaskularnih bolesti

Smjernice Europskog kardiološkog društva 2012 Smjernice za prevenciju kardiovaskularnih bolesti Europskog kardiološkog društva iz 2012. godine donose odgovore na pitanja: što je kardiovaskularna prevencija, zašto je potrebna, kako se primjenjuje, tko bi trebao imati...

Recidivirajuća abdominalna bol u djece

U nastavku donosimo dijagnostički postupnik za recidivirajuću abdominalnu bol u djece Hrvatskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu HLZ-a. Postupnik.