Početkom 2010. godine su EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) i američki NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel) donijeli smjernice za prevenciju i liječenje dekubitusa. Donosimo vam originalna pdf izdanja istih.

Prevencija dekubitusa – dokument
Liječenje dekubitusa – dokument