Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika Hrvatske liječničke komore je VI. Međunarodnom kongresu DNOOM dodijelilo je 20 bodova za aktivno sudjelovanje i 12 bodova za pasivno sudjelovanje.