Literatura / Učimo zajedno

Crvena riža, hrana ili lijek

Crvena riža, hrana ili lijek

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  Društvo nastavnika opće / obiteljske medicine (DNOOM)  Akademija medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH)   Sigurno vam se desilo da pacijent odbije preporučenu terapiju, posebno terapiju statinima kako bi zdravim načinom...

Fibrilacija atrija – terapija varfarinom i NOAC

U Zadru je 25. ožujka 2015. godine dr. sc. Jasna Vučak  u suradnji s transfuziologicom Marijanom Nadinić održala predavanje pod nazivom Fibrilacija atrija - terpija varfarinom i NOAC-ima. Dokument

Postekspozicijska profilaksa – tetanus

S obzirom na novonastalnu situaciju s cjepivima u Republici Hrvatskoj donosimo cjeloviti Program imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom od: tuberkuloze, hepatitisa A i B, bjesnoće, žute groznice,...

Karakteristike boli u bolestima mišićno koštanog sustava

Mišićno-koštani bolni simptomi spadaju u najčešće razloge traženja liječničke pomoći, a zbog porasta prevalencije i povezanih troškova kronična mišićno-koštana bol globalni je javnozdravstveni problem. Na porast prevalencije utječe starenje populacije te epidemija...

Limfadenopatije

Oko 3 % mladih ljudi ima fiziološki povećane limfne čvorove i slezenu. U odrasla čovjeka gotovo nema "normalnog" limfnog čvora (odraz reakcije na stalne podražaje) i često je teško razlikovati rezidue od sadašnjeg nalaza. Dijagnostički postupak u bolesnika s...

Bolest mačjeg ogreba

Uzročnik Bartonella henselae,G neg labilni bacil, pretpostavka da mačka samo ograničeno vrijeme prenosi infektivni agens, a sama ne obolijeva. Bolest proširena po cijelom svijetu, češće obolijevaju djeca i mladi odrasli, oko 90% daje podatke o uskom kontaktu sa...

Fibrilacija atrija

FA je supraventrikularna tahiaritmija karakterizirana nekoordiniranom atrijskom aktivacijom te posljedično poremećenom mehaničkom funkcijom. Najčešći je trajni ektopični poremećaj ritma sa oko 4,5 mil oboljelih u EU. Prevalencija raste s dobi i to zbog fibroze...

Sindrom izgaranja

Burn out - sindrom izgaranja Sindrom izgaranja na poslu je stanje psihofizičke iscrpljenosti uzrokovane pretjeranim i prolongiranim stresom. To je progresivni gubitak energije i smislenosti vlastitog rada koje najviše doživljavaju ljudi u pomažućim profesijama. Za...

Erizipel

Erizipel je akutna baketrijska infekcija kože, klinički karakterizirana febrilitetom i drugim općim siptomima te jasno ograničenim crvenilom kože sa uzdignutim rubom, relativno bezbolnim otokom kože i općim simptomima. Radi se o karakterističnoj formi celulitisa koji...

Bol u donjem dijelu leđa

Prije pregleda si moramo postaviti 3 pitanja: da li sistemska bolest uzrokuje bol? da li socijalni ili psihološki distres može pojačavati i prolongirati trajanje boli? postoji li neurološki problem koji se može otkloniti? Kod većine bolesnika se na ova pitanja može...