1. U pisanju je potrebno koristiti font Times New Roman. Kompletan tekst se piše veličinom fonta 12.

POSTER PRESENTER GUIDELINES

 

2. Naslov rada na hrvatskom jeziku upisuje se u prvi red na sredini. Ispod naslova na sredinu upisuju se ime i prezime prvog autora te ostalih autora koji su sudjelovali u pripremi rada. Uz prezime autora u superscriptu se upisuje redni broj autora.
3. Ispod toga se lijevim ravnanjem uz superscript-om upisan broj vezan za prezime autora upisuje ordinacija i/ili ustanova autora
4. Ispod toga se lijevim ravnanjem velikim slovima piše SAŽETAK ispod kojeg slijedi strukturirani tekst od oko 350 rijeci koji sadrži: Uvod (s ciljem) – Ispitanici i metode – Rezultati – Zaključak, a ako se radi o prikazu slučaja: Uvod (s ciljem) – Prikaz slučaja – Zaključak te u oba slučaja ključne riječi; do 6 ključnih riječi (po MeSH-u).
5. Pri dnu stranice se, lijevim ravnanjem upisuje se ime i prezime prezentera, adresa za dopisivanje koja osim poštanske adrese mora sadržavati i e-mail adresu.
6. Na slijedećoj strani sve gore navedeno potrebno prevesti na engleski jezik, uz uređenje teksta po istim pravilima.
7. Izdrada postera: Posteri trebaju imati dimenzije 120cm x 90cm, u okomitom položaju. Obratite pozornost na veličinu, tip i boju slova, boju pozadine, smještaj naslova i podnaslova, slika i tablica. Svi detalji bi trebali biti čitljivi s udaljenosti od 1,5 metar. Provjerite kvalitetu papira na koju printate poster. Sve potrebno za postavljanje postera osigurat će tenhička služba kongresa.
Radovi će se od 01.10.2017. godine primati isključivo putem on-line prijava na www.dnoom.org zaključno do 31.01.2018. godine.

Hvala na suradnji!