Kako bi Vaš rad mogao biti uvršten u Knjigu sažetaka (Abstract book) molimo Vas da se pridržavate slijedećih pravila:

GUIDELINES FOR CASE STUDY PRESENTERS

 

1. U pisanju je potrebno koristiti font Times New Roman. Kompletan tekst se piše veličinom fonta 12.
2. Naslov rada na hrvatskom jeziku upisuje se u prvi red na sredini.
3. Ispod naslova na sredinu upisuju se ime i prezime prvog autora te ostalih autora koji su sudjelovali u pripremi rada. Uz prezime autora u superscriptu se upisuje redni broj autora.
4. Ispod toga se lijevim ravnanjem uz superscript-om upisan broj vezan za prezime autora upisuje ordinacija i/ili ustanova autora
5. Ispod toga se lijevim ravnanjem velikim slovima piše SAŽETAK ispod kojeg slijedi strukturirani tekst sažetka s maksimalno 600 riječi.

Sažetak mora sadržavati sljedeće:

Uvod – zašto mislite da je ovaj slučaj važan, zašto ste ga odabrali za prikaz?
Prikaz slučaja – klinička prezentacija, medicinska, socijalna, obiteljska anamneza
Pretrage – ako su bitne
Diferencijalne dijagnoze – ako su bitne
Liječenje – ako je bitno
Ishod i praćenje
Zaključak

6. Na kraju, ispod sažetka izdvojeno se navode, ključne riječi i to 3-5 ključnih riječi, razdvojeno zarezima, po kojima se rad može raspoznati.
7. Pri dnu stranice se, lijevim ravnanjem upisuje adresa za dopisivanje koja osim poštanske adrese mora sadržavati i e-mail adresu.
8. Na slijedećoj strani sve gore navedeno potrebno prevesti na engleski jezik, uz uređenje teksta po istim pravilima.
9. Sažetci koji ne budu pripremljeni po navedenim pravilima neće se objaviti u knjizi sažetaka.

Radovi će se od 01.10.2017. godine primati isključivo putem on-line prijava na
www.dnoom.org zaključno do 15.01.2018. godine.