U Zagrebu će se u hotelu Antunović od 13. ožujka do 15. ožujka 2015. godine održati ŠESTI MEĐUNARODNI KONGRES DNOOMa. Tema Kongresa je Tercijarna prevencija neuroloških, psihičkih i onkoloških bolesti u obiteljskoj medicini.

 

Detalji