U subotu, 23. siječnja ove godine održat će se na ŠNZ A.Štampar, Rockefellerova 4 radionica sa temom “Novosti u liječenju kardiovaskularnih bolesti – u susret novim smjernicama KV prevencije”. Spomenimo samo neke od tema koje će biti obrađene: Pojam primarne, sekundarne i tercijarne kardiovaskularne prevencije, Procjena ukupnog kardiovaskularnog rizika, Arterijska hipertenzija, Hiperlipoproteinemija, Pušenje i druge.

Sub;23. 01. 2010. Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Rockefellerova 4

 • 08.30 – 09.00 Registracija sudionika
 • 09.00 – 09.20 Uvodni dio – Pojam primarne, sekundarne i tercijarne kardiovaskularne prevencije
 • 09.20 – 09.40 Procjena ukupnog kardiovaskularnog rizika
 • 09.40 – 10.00 Arterijska hipertenzija
 • 10.00 – 10.20 Hiperlipoproteinemija

10.20-11.00 ODMOR

 • 11.00 – 11.15 Pušenje
 • 11.15 – 11.30 Tjelesna aktivnost
 • 11.30 – 11.45 Alkohol
 • 11.45 – 12.00 Prehrana
 • 12.15 – 12.30 Metabolički sindrom
 • 12.30-12.45. Psihosocijalni čimbenici rizika i njihov utjecaj na KVB
 • 12.45 – 13.00 Odnos liječnika obiteljske medicine prema sekundarnoj prevenciji u (šećerna bolest, metabolički sindrom i kronična bubrežna bolest)
 • 13.00-13.15 Rad na primjerima i usmjerena rasprava ).

Kotizacija od 300,00 kn se uplaćuje na žiro račun Društva nastavnika opće/obiteljske medicine ili prije samog tečaja na licu mjesta. Mentori, predavači , voditelji vježbi i istraživači u projektu „Ispitivanje učinkovitosti intervencije liječnika obiteljske medicine u prevenciji kardiovaskularne bolesti”, oslobođeni su kotizacije.