Zanimljivosti:
Prvu kliničku studiju koja ima elemente budućih randomiziranih kontroliranih kliničkih studija opisuje Biblija u poglavlju 1, stihovima 8-16, po Danijelu, a koji su napisani oko 605 godine pr. n. e. Pokušajte pročitati priloženi tekst na engleskom ili pak hrvatski prijevod i odgovoriti na pitanja na kraju. Ukoliko ste sve pažljivo pročitali i točno odgovorili, vidjet ćete da je konstatacija iz naslova točna!

Biblija, Danijel poglavlje 1, 8-16.

Engl:
8But Daniel resolved that he would not defile himself with the king’s food, or with the wine that he drank. Therefore he asked the chief of the eunuchs to allow him not to defile himself. 9And God gave Daniel favor and compassion in the sight of the chief of the eunuchs, 10and the chief of the eunuchs said to Daniel, “I fear my lord the king, who assigned your food and your drink; for why should he see that you were in worse condition than the youths who are of your own age? So you would endanger my head with the king.” 11Then Daniel said to the steward whom the chief of the eunuchs had assigned over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, 12″Test your servants for ten days; let us be given vegetables to eat and water to drink. 13Then let our appearance and the appearance of the youths who eat the king’s food be observed by you, and deal with your servants according to what you see.” 14So he listened to them in this matter, and tested them for ten days. 15At the end of ten days it was seen that they were better in appearance and fatter in flesh than all the youths who ate the king’s food. 16So the steward took away their food and the wine they were to drink, and gave them vegetables.

Hrv:
Daniel je u srcu odlučio da se neće okaljati kraljevim jelima i vinom s njegova stola, pa zamoli dvorjaničkog starješinu da ga poštedi te se ne okalja. 9Bog dade Danielu te nađe dobrohotnost i smilovanje u dvorjaničkog starješine. 10Starješina reče Danielu: Bojim se svoga gospodara kralja; on vam je odredio jelo i pilo, pa ako vidi da su vam lica mršavija nego u drugih dječaka vaše dobi, ja ću zbog vas biti kriv pred kraljem. 11Tada reče Daniel čuvaru koga bijaše dvorjanički starješina odredio Danielu, Hananiji, Mišaelu i Azarji: 12Molim te, pokušaj sa svojim slugama deset dana: neka nam se daje povrće za jelo i voda za pilo. 13Vidjet ćeš onda kakvi ćemo biti mi a kakvi dječaci koji jedu od kraljevih jela, pa učini sa svojim slugama po onome što budeš vidio.

On pristade i stavi ih na kušnju deset dana. 15A nakon deset dana oni bijahu ljepši i ugojeniji nego svi dječaci koji jeđahu od kraljevih jela. 16Od tada čuvar dokinu njihova jela i obrok vina što su imali piti te im davaše povrća.

Pitanja:

  1. Je li cilj pokusa opisan?
  2. Što je bio “tretman”?
  3. Koja je bila kontrolna skupina? Je li opisana veličina uzorka?
  4. Koja je bila varijabla ishoda?
  5. Je li u pokusu korištena randomizacija?
  6. Je li bilo zaspljepljivanja?
  7. Koja je bila hipoteza istraživanja?