4. Kongres Liječnika opće/obiteljske medicine Makedonije s međunarodnim sudjelovanjem
Datum objave: 18. lipnja 2018.

Od 14. do 17. travnja 2016. godine na Ohridu će se održati 4. Kongres Liječnika opće/obiteljske medicine Makedonije s međunarodnim sudjelovanjem. Teme kongresa su: prevencija i liječenje nezarzanih bolesti, mentalno zdravlje, reforme primarne zdravstvene zaštite, e-medicina, palijativna skrb, … Detalji

Pogledaj još

Pojam dugotrajnog COVID-a

Pojam dugotrajnog COVID-a

Pune četiri godine od početka COVID-19 pandemije su iza nas. Uz sve simptome akutnog COVID-a vrlo brzo smo se upoznali i s pojmom dugotrajnog COVID-a (engl. long COVID, LC), odnosno post COVID sindroma. LC se povezuje s više od 200 različitih simptoma, a najčešće ga...

Tečaj I kategorije EKG u obiteljskoj medicini – Zagreb, Siječanj

Tečaj I kategorije EKG u obiteljskoj medicini – Zagreb, Siječanj

Poštovani kolege liječnici obiteljske medicine, Ponavljamo tečaj I kategorije EKG u obiteljskoj medicini u Zagrebu (13.01. - 14.01.2024.) na lokaciji Češke Beseda u Zagrebu adresa,Ul. Pavla Šubića 20, 10000, Zagreb. Program tečaja se nalazi u nastavku. Prijava na...