Članstvo

Članovi DNOOM mogu biti redoviti i počasni.

Redoviti članovi mogu biti:

  • nastavnici i suradnici medicinskih i srodnih fakulteta Hrvatske koji pokazuju aktivan interes za probleme edukacije iz opće/obiteljske medicine
  • studenti medicinskih i srodnih fakulteta Hrvatske koji pokazuju aktivan interes za probleme nastave iz opće/obiteljske medicine, koji ispune pristupnicu i pribave preporuku redovitog člana DNOOM
  • drugi stručnjaci koji pokazuju aktivan interes za probleme edukacije iz opće/obiteljske medicine uz preporuku redovitog člana DNOOM

Počasni članovi DNOOM su osobe koje su bitno unaprijedile razvoj medicinske edukacije u Hrvatskoj kao cjelini.

Članom DNOOM se postaje upisom u registar članova koji vodi tajnik DNOOM te plaćanjem godišnje članarine u visini 15.00 EUR.

Članove DNOOM bira Skupština DNOOM na redovitoj sjednici na temelju popunjene pristupnice i pribavljenih preporuka.

Počasnog člana bira Skupština na prijedlog Izvršnog odbora uz preporuku još dvaju redovitih članova DNOOM.

Članarina

 Godišnja članarina iznosi 15.00 EUR.

Uplaćuje se na Žiro-račun: IBAN HR6523600001101572813

Prilikom uplate u opis plaćanja napisati Ime i Prezime, članarina za 20xx godinu (za koju se plaća).

U Poziv na broj može se upisati OIB.