SPECIFIČNOSTI SESTRINSKE SKRBI USMJERENE BOLESNICIMA S KRONIČNIM BOLESTIMA
  • Timski rad u skrbi bolesnika koji boluju od kroničnih bolesti
  • Edukacija bolesnika koji boluju od kroničnih bolesti
  • Kućno liječenje kroničnih bolesnika
  • Palijativna skrb